Sjuktransporter övas i datorsimulerad 3-D miljö

För att säkerställa snabba och säkra sjuktransporter genomför sjukvårdspersonal ur Nordic Battlegroup metodövningar  i Markstridsskolans ledningsträningsanläggningi Skövde.

Övningsledaren, Major Markus Gannerud, kan tack vare simulatormiljön genomföra gemensamma utvärderingar i realtid. Foto: Carl Edelhjelm / Försvarsmakten
Med 3-D datoranimering skapas en kopia av verkligheten.
Med 3-D datoranimering skapas en kopia av verkligheten. Foto: Carl Edelhjelm / Försvarsmakten
Sergeant Emma Thesslin tycker att det känns bra med meningsfull verksamhet under beredskapstiden.
Sergeant Emma Thesslin tycker att det känns bra med meningsfull verksamhet under beredskapstiden. Foto: Carl Edelhjelm / Försvarsmakten
Sergeant Nicklas Lundin kör sin pansarterrängambulans på datorskärmen.
Sergeant Nicklas Lundin kör sin pansarterrängambulans på datorskärmen. Foto: Carl Edelhjelm / Försvarsmakten
Med 3-D datoranimering skapas en kopia av verkligheten. Foto: Carl Edelhjelm / Försvarsmakten
Sergeant Emma Thesslin tycker att det känns bra med meningsfull verksamhet under beredskapstiden. Foto: Carl Edelhjelm / Försvarsmakten
Sergeant Nicklas Lundin kör sin pansarterrängambulans på datorskärmen. Foto: Carl Edelhjelm / Försvarsmakten

Under stridsgruppens beredskapsperiod är det viktigt att hålla personalen motiverad och att öva och förbättra kunskaper och rutiner.
Därför övar sjukvårdskompaniet, MedCoy, metoder för att transportera patienten från skadeplats till rätt vårdnivå.

Major Markus Gannerud är övningsledare,
- Vi skapar ett scenario med kartor och miljöbilder i 3-D. Förbandets riktiga resurser, fordon, sambandsmedel och taktik programmeras in.
Sedan kör vi ett spel där varje individ agerar med samma förutsättningar som i verkligheten vilket blir mycket
verklighetstroget. Det bästa med att öva i en simulerad miljö är att vi kan utvärdera varje moment noggrant och göra om tills det blir optimalt, berättar Markus Gannerud.

Det gäller att fatta rätt beslut för att den skadade så snabbt som möjligt ska komma till rätt vårdställe. Kompaniets förbandsplats, kirurgtroppen eller fältsjukhuset.

Sergeant Niclas Lundin är vagnchef på en pansarterrängambulans och övar i sin befattning i spelet.
- Det här är precis som i verkligheten fast man slipper frysa. Det är jättebra att få öva hela sjuktransportkedjan och utvärdera tillsammans när alla är på samma plats, säger Niclas Lundin.  

Logistikbataljonens chef, Överstelöjtnant Niclas Wetterberg, prioriterar att öva aktivt under beredskapen.
- Vi använder beredskapstiden på ett effektivt sätt. Att öva i simulator är en värdefull och kostnadseffektiv möjlighet att öka förbandets förmåga. En väl fungerande sjukvårdskedja är en förtroendefråga inför soldater och anhöriga som jag prioriterar mycket högt, säger Niclas Wetterberg.