Samövning inför framtiden

För allra första gången i historien övar en hel svensk radarpluton tillsammans med en norsk. Tidigare har man skickat enstaka officerare till varandras övningar och genomfört erfarenhetsutbyten på olika sätt.– Det här är något nytt för oss och de ska bli spännande och se hur det går, säger Niklas Hemphälä, chef för den svenska radarplutonen.

Cheferna för radarenheterna Niklas Hemphäla från Sverige och Stian Solem från Norge vid den gemensamma ledningsplatsen. Foto: Torbjörn Gustafsson/Försvarsmakten
Vädret varierade från minut till minut. Solen trängde igenom när man urlastade vid den framskjutna radarenheten.
Vädret varierade från minut till minut. Solen trängde igenom när man urlastade vid den framskjutna radarenheten. Foto: Torbjörn Gustafsson/Försvarsmakten
Helt plötsligt snöade det horisontalt.
Helt plötsligt snöade det horisontalt. Foto: Torbjörn Gustafsson/Försvarsmakten
Så dök solen plötsligt fram igen på fjället.
Så dök solen plötsligt fram igen på fjället. Foto: Torbjörn Gustafsson/Försvarsmakten
Vädret varierade från minut till minut. Solen trängde igenom när man urlastade vid den framskjutna radarenheten. Foto: Torbjörn Gustafsson/Försvarsmakten
Helt plötsligt snöade det horisontalt. Foto: Torbjörn Gustafsson/Försvarsmakten
Så dök solen plötsligt fram igen på fjället. Foto: Torbjörn Gustafsson/Försvarsmakten

På en lite större mötesplats intill E6:an står den svenska radarplutonen samgrupperad med den norska ledningsplatsen djupt inskottad i snövallen. Under en av övningens första dagar faller snön, inte vågrätt ner som den brukar, utan kommer från vänster till höger. Stunden senare tittar solen fram och vinden lugnar ner sig en aning. En vanlig dag under övningen i Nordnorge.

Från de parkerade ledningsvagnarna, den svenska och norska, planeras arbetet för vad radargrupperna ska göra, när och var de ska grupperas och samtidigt vilken uppgift man ska lösa framöver.
– Vi har två svenska radarsystem med oss till Norge och norskarna själv har tre under övningen, säger Niklas Hemphälä.
På grund av snödjupet och det hårda vädret har vi grupperat radarenheterna i närheten av varandra.

I den norska ledningsvagnen fanns plutonchefen för den norska enheten Stian Solem.
– Här inne leder vi vår norska radar och samarbetar med svenskarna, samtidigt som vi stöttar den norska brigaden.