Samarbeta för lyckas rekrytera

Finnes: tusentals jobb. Sökes: arbetskraft och samarbetspartners. Försvarsmakten kommer att bli den största rekryteraren av personal när en ny personalkategori ska anställas – Soldater.

– Det finns vilja att hjälpa till, säger Ulf Bengtsson, Försvarsmaktens generaldirektör. Foto: Louise Levin
Seminariet samlade representanter från näringslivet, företrädare från arbetsförmedlingen och andra eventuella framtida samarbetspartners i regionen. Cirka 150 personer deltog i seminariet och landshövding i Norrbotten, Per-Ola Eriksson inledde seminariet.
Seminariet samlade representanter från näringslivet, företrädare från arbetsförmedlingen och andra eventuella framtida samarbetspartners i regionen. Cirka 150 personer deltog i seminariet och landshövding i Norrbotten, Per-Ola Eriksson inledde seminariet. Foto: Louise Levin
Jan Otterström från personalstaben i Högkvarteret ser möjligheterna till samarbete mellan Försvarsmakten och andra arbetsgivare så att soldater tidvis kan tjänstgöra i Försvarsmakten.
Jan Otterström från personalstaben i Högkvarteret ser möjligheterna till samarbete mellan Försvarsmakten och andra arbetsgivare så att soldater tidvis kan tjänstgöra i Försvarsmakten. Foto: Louise Levin
I paneldebatten deltog Ulf Bengtsson, Försvarsutskottets ordf Håkan Juholt (S), Johan Forsell (M) försvarsutskottet, Susann Johansson, Bodens näringslivschef Jeanette Nilsson, Peter Löfvendahl officersförbundet, Jan Otterström och soldat Johnny Thörnquist
I paneldebatten deltog Ulf Bengtsson, Försvarsutskottets ordf Håkan Juholt (S), Johan Forsell (M) försvarsutskottet, Susann Johansson, Bodens näringslivschef Jeanette Nilsson, Peter Löfvendahl officersförbundet, Jan Otterström och soldat Johnny Thörnquist Foto: Louise Levin
Seminariet samlade representanter från näringslivet, företrädare från arbetsförmedlingen och andra eventuella framtida samarbetspartners i regionen. Cirka 150 personer deltog i seminariet och landshövding i Norrbotten, Per-Ola Eriksson inledde seminariet. Foto: Louise Levin
Jan Otterström från personalstaben i Högkvarteret ser möjligheterna till samarbete mellan Försvarsmakten och andra arbetsgivare så att soldater tidvis kan tjänstgöra i Försvarsmakten. Foto: Louise Levin
I paneldebatten deltog Ulf Bengtsson, Försvarsutskottets ordf Håkan Juholt (S), Johan Forsell (M) försvarsutskottet, Susann Johansson, Bodens näringslivschef Jeanette Nilsson, Peter Löfvendahl officersförbundet, Jan Otterström och soldat Johnny Thörnquist Foto: Louise Levin

För att diskutera ämnet och de utmaningar Försvarsmakten står inför anordnades ett försvarspolitiskt seminarium på F 21. Temat för seminariet var ”En försvarsmakt i förändring”. Talare var bland annat Försvarsmaktens generaldirektör Ulf Bengtsson, landshövding i Norrbotten Per-Ola Eriksson, kommunalråden från Luleå och Boden samt förbandscheferna för förbanden i norr.

Det nya personalförsörjningssystemet var den stora frågan och Jan Otterström, från personalstaben i Högkvarteret, presenterade för deltagarna att det finns samverkansbehov mellan samhället och försvaret framförallt när det gäller de korttidsanställda soldaterna så att de tillfälligt kan lämna sina ordinarie arbeten för att tidvis tjänstgöra i Försvarsmakten.

– Här har förbanden en avgörande roll för att rekryteringen ska lyckas. Det går inte att köpa en lösning från någon annan utan det måste till egna lösningar som gynnar det lokala, säger Jan Otterström.

Folkförankringen borta

I den efterföljande paneldebatten diskuterades bland annat hur Försvarsmakten ska lyckas rekrytera de flera tusen soldater som behövs i organisationen men först gäller det att få ungdomar att söka till den nya grundläggande militärutbildningen, GMU, om de inte gjort värnplikt sedan tidigare. I och med att den allmänna värnplikten lades vilande så finns det inte längre en naturlig koppling till Försvarsmakten. Diskussionen om vilka möjligheter Försvarsmakten erbjuder uteblir hemma vid matbordet hos de ungdomar som står inför valet av utbildning och arbete.

Intresse finns men från att visa intresse till att ta en anställning som soldat är vägen lång. Rekryteringsofficer Susann Johansson påtalade problemet med att endast 40—50% kommer av dem som gjort intresseanmälan och blivit kallade på antagningsprövning som Rekryteringsmyndigheten genomför. Dessutom finns inte alla svaren på de frågor som kommer från de sökande.

– Varje dag är en utmaning. Därför är det viktigt att F 21, I 19 och A 9 genomför gemensamma events i närområdet där vi möter upp våra målgrupper på det sätt som vi vet fungerar här uppe, säger Susann Johansson.

Attraktionen och infrastruktur viktig

Försvarsmakten är den enskilt största rekryteraren från en och samma arbetsgivare enligt Rolf Olsson, Arbetsförmedlingens samordnare i Norrland. Inom kort kommer arbetsförmedlare att utbildas för att kunna informera arbetssökande om soldatyrket.

– Det är nytt för oss, säger Rolf Olsson från Arbetsförmedlingen.

Han berättade att attraktionen är jätteviktig så att ungdomarna vet vad det innebär att bli soldat.

Generaldirektör Ulf Bengtsson ser seminariet som ett bra tillfälle till ett samarbete mellan Försvarsmakten och övriga samhället.

– Vi behöver en dialog med andra arbetsgivare för att klara förändringen, säger Ulf Bengtsson.

Han påtalade även vikten av att kommunerna ställer upp med en infrastruktur som behövs som boende och skolor för eventuellt medföljande som flyttar till förbandsorterna.