Rätt service till rekryter viktigt för FMLOG

Övergången från plikt till frivillighet innebär inte bara en omställning för soldater och rekryter utan även för övrig personal i Försvarsmakten. På förrådsavdelningen i Boden har man jobbat med attityder för att kunna ge rätt service till dem som anställs i det nya systemet.  – Första intrycket är viktigt, att vi hälsar dem välkomna och att vi gör ett proffsigt jobb, säger Mats Hillergren, ställföreträdande chef Förrådsavdelning Boden.

Förrådsman Ture Tegel delar ut persedlar till de nya rekryterna enligt utrustningskortet. Foto: Carina Söderström/Försvarsmakten

Den 31 januari ryckte 26 rekryter in vid 1 19 i Boden för att göra Grundläggande militär utbildning, GMU. Kön i förrådet vid Serviccentrat ringlade inte särskilt lång när rekryterna fick sina uniformspersedlar.  
– Förr tog vi emot mellan 800 – 1200 värnpliktiga på en dag. Men nu när rekryterna är så få är det ju ett behagligare tempo, vi har tid att prata lite och de får också chans att prova storlekar. Det hann man inte förr, säger Per Eriksson, chef för Servicecenter Boden.

Att de anställda rekryterna och soldaterna har andra förväntningar än vad de värnpliktiga hade är man medveten om. Bland annat ser man att rekryterna förväntar sig att direkt få rätt storlek på kläder och skor, men även att kraven på ny utrustning ökar.
– Rekryterna frågar ”varför får jag gammalt när vi blivit lovade nytt”, men vi har inte nytt till alla, säger Mats Hillergren.
– De får nytt i mån av tillgång, men till exempel har vi så många uniformer i normalstorlekar att vi inte fått fler. Helt och rent är det som gäller, säger Per Eriksson.

Men trots att det nu är anställd personal man tar emot istället för värnpliktiga tycker han egentligen inte att skillnaden är så stor på hur förrådspersonalen behandlar dem.
 – Det är naturligtvis en viss skillnad mellan anställda och värnpliktiga och vi ska vara positiva och prata – men det gjorde vi ju förut också. Vi har aldrig fått kritik för att ha varit otrevliga, säger han.

Den stora skillnaden i det gamla och nya systemet tycker han är mängden människor som rycker in och att det sker vid fler tillfällen än förr.
– Förr hade vi tre stora inryckningar per år och ett datum när de skulle hem att inrikta oss på. Nu är det mer ryckigt, det är tätare inryckningar men färre som rycker in vid varje tillfälle, säger han. 

Allt eftersom rekryterna förflyttar sig utefter disken samlar de på sig mer och mer utrustning, i slutet har de två ryggsäckar och en stor säck att kånka på.
– Det är ungefär 55 kilo utrustning de får här idag, säger Per Eriksson.
Martin Thomsen, en av rekryterna, är nöjd med servicen han fått när han bär ut sina grejer till uppställningsplatsen utanför förrådsbyggnaden.
– Det har fungerat smidigt, säger han.