Patrullbas i Darzab beskjuten igen – ingen skadad

Sent på kvällen på torsdagen attackerades delar av svenska OMLT (operational mentoring liaison team) och afghanska säkerhetsstyrkor. Angriparna besköt den gemensamma patrullbasen i Darzab med finkalibrig eld och raketgevär (RPG) strax efter halv elva-tiden, lokal tid.

Beskjutningen skedde från bergssidorna som kringgärdar staden och varade i cirka 40 minuter.

Elden besvarades med eldhandvapen, tung kulspruta och granatgevär av svenska och afghanska enheter. Afghanska enheter sköt också med pansarvärnskanon.

– Vanligtvis sker den här typen av beskjutning för att störa vår verksamhet och visa att afghanska myndigheter och säkerhetsstyrkor inte har kontroll över området. Attackerna tilltar nu när vintern börjar avta och det väpnade motståndet blir mer aktivt, säger överstelöjtnant Per Nilsson som är chef för operationer i det svensk-finska ansvarsområdet.

Ingen svensk eller afghansk säkerhetspersonal eller materiel har kommit till skada. Läget på platsen är nu lugnt och verksamheten fortlöper enligt plan.