Övningen så här långt

Den norska Brigad Nord utgör huvuddelen av den anfallande brigadstridsgruppen, förstärkt med en artillerilokaliseringsenhet och ett antal stabsofficerare från Sverige. Den styrka som fördröjer framträngande består av en svensk jägarskvadron, ett norskt mekaniserat kompani, ett nederländskt kompani som både uppträder som skytteförband samt agerar som figuranter i form av lokalbefolkning, irreguljära styrkor och liknande.

Norska mekaniserade förband väntar på framåt intill E6:an. Foto: Torbjörn Gustafsson/Försvarsmakten
Spaningsgrupp ur den norska pansarbataljonen.
Spaningsgrupp ur den norska pansarbataljonen. Foto: Torbjörn Gustafsson/Försvarsmakten
En svensk-norsk militärpolisgrupp i en gemensam och multinationell militärpolisenhet, vars främsta uppgift har varit att svara för trafiksäkerheten längs den livligt trafikerade E6:an.
En svensk-norsk militärpolisgrupp i en gemensam och multinationell militärpolisenhet, vars främsta uppgift har varit att svara för trafiksäkerheten längs den livligt trafikerade E6:an. Foto: Torbjörn Gustafsson/Försvarsmakten
Brigadstridsgruppen anfaller söderifrån har tagit terräng intill Bardufoss och öppnat väg E6.
Brigadstridsgruppen anfaller söderifrån har tagit terräng intill Bardufoss och öppnat väg E6. Foto: Torbjörn Gustafsson/Försvarsmakten
Spaningsgrupp ur den norska pansarbataljonen. Foto: Torbjörn Gustafsson/Försvarsmakten
En svensk-norsk militärpolisgrupp i en gemensam och multinationell militärpolisenhet, vars främsta uppgift har varit att svara för trafiksäkerheten längs den livligt trafikerade E6:an. Foto: Torbjörn Gustafsson/Försvarsmakten
Brigadstridsgruppen anfaller söderifrån har tagit terräng intill Bardufoss och öppnat väg E6. Foto: Torbjörn Gustafsson/Försvarsmakten

Samtidigt som förbandsövningen pågår mellan Bjerkvik och Bardufoss genomförs även en stabstjänstövning, Command Post Exercise, där nederländsk personal i två brigadstaber övar under ledning av en framskjuten ledningsplats ur en armékårstab, som även leder Brigad Nords anfall mot Bardufoss.

Terräng intill Bardufoss

Brigadstridsgruppen där de svenska förbanden ur A 9 ingår, anfaller söderifrån har under de första fem dygnen tagit terräng intill Bardufoss och öppnat väg E6. Detta innebär att brigaden har tagit sina anfallsmål och striden går enligt plan.
För fienden där den svenska jägarskvadronen är en viktig komponent, har löst sin uppgift och bjudit på starkt motstånd.

Väder

Den stora mängden snö som har kommit i kombination med stark vind, innebär mycket svåra siktförhållanden för båda sidor. Försvararnas stridsavstånd blir mycket korta, detta gynnar de anfallande förbanden.

Väl utvecklad vinterförmåga

Med rådande väderlek är vinterförmåga hos deltagande förband en definitiv framgångsfaktor. Alla förband har mycket god utbildning, där bland annat de nederländska trupperna har utbildats i Norge.

Arméns jägarbataljon

I den fördröjande styrkan finns en jägarskvadron ur Arméns jägarbataljon, vars specialitet är; förmågan till självständiga operationer i områden som behärskas av en motståndare och i svårtillgängliga områden, en förmåga som de under övningen har visat sig besitta.

Säkerhet

Underställda övningsledningen finns även en svensk militärpolisgrupp i en gemensam och multinationell militärpolisenhet, vars främsta uppgift har varit att svara för trafiksäkerheten i anslutning till striderna längs den livligt trafikerade E6:an.