Överlevnadsskolan leder utvecklingen

Under ett par veckor i mars har Försvarsmaktens överlevnadsskola, tillhörande K 3 i Karlsborg, varit värd för en internationell kurs inom området Personnel Recovery. Representanter från elva nationer har deltagit som både lärare och elever för att tillsammans starta ett projekt som ska standardisera den här typen av utbildningar inom Europa.

Alla kursdeltagare samlade utanför överlevnadsskolans lokaler. Foto: Ronnie Hammar/Försvarsmakten

Personnel Recovery, PR, är ett system som används inom Försvarsmakten som inkluderar utbildning kring och genomförande av undsättningsoperationer. Det innebär att man har förmågan att hjälpa till när personer på något sätt hamnat i ett utsatt läge som de behöver ta sig ur. Det kan röra sig om att hjälpa militär personal som blivit isolerad från sina förband eller att evakuera civila från oroliga områden. Rätt kunskap ska finnas både hos individen som behöver hjälp och hos de personer som planerar och genomför den här typen av operationer för att säkerställa att man kan klara uppgiften den dagen det blir aktuellt. 

Standardisering säkrar kompetensen

Försvarsmaktens överlevnadsskola är en framstående internationell aktör inom det här området då man under lång tid har arbetat med att utveckla och bedriva den här typen av utbildning. Kurserna man håller här har tagits fram under lång tid med hjälp av omfattande dokumentation och har därmed blivit en naturlig startpunkt för en standardisering av utbildningen inom Europa. Målet är att öka kompetensen på området och därmed också tryggheten för personalen. Totalt fyra kurser kommer att genomföras inom projektet.

– Vid varje tillfälle utvärderar vi och tar till vara på de erfarenheter som kan hjälpa oss att komma framåt mot en gemensam utbildning. Kurserna har vi på överlevnadsskolan arbetat med att utveckla länge och nu utnyttjar vi det för att bredda kompetensen internationellt, vilket är nödvändigt nu när vår verksamhet blir mer och mer internationellt inriktad och när samarbetet mellan nationer i insatsområden ökar, berättar Tor Cavalli-Björkman som är ansvarig för Personnel Recovery vid överlevnadsskolan.

Internationellt samarbete

Projektet att standardisera utbildningen inom Personnel Recovery leds av EDA, European Defence Agency, vilket är en regeringsgemensam organisation som har sin placering i Bryssel. Organisationen är medlemsstyrd, vilket innebär att det är medlemmarnas behov som avgör vad organisationen sysslar med. Syftet med organisationen är att öka Europas förmåga inom försvarsområdet och med det här projektet hoppas man ta ett värdefullt steg framåt inom området Personnel Recovery.