Övar tillsammans med norska kollegor

Nu är det snart dags för Cold Challenge 11, den norska Försvarsmaktens slutövning i vintermiljö. Den är utformad som en multinationell övning med deltagare från Nato- och PFF-nationer i både stabstjänst och förbandsövning och genomförs i norra Norge mellan 21-31 mars 2011.

Jägarbataljonen förövar innan Cold Challenge 11. Foto: Arméns jägarbataljon/Försvarsmakten
Urban Edlund kontingentchef under CC 11.
Urban Edlund kontingentchef under CC 11. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Artilleribataljonen med Arthur, en radar, kommer att ingå som en enhet i ett norskt förband.
Artilleribataljonen med Arthur, en radar, kommer att ingå som en enhet i ett norskt förband. Foto: Stefan Bokvist/Försvarsmakten
Dykare från Försvarsmaktens vinterenhet.
Dykare från Försvarsmaktens vinterenhet. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Urban Edlund kontingentchef under CC 11. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Artilleribataljonen med Arthur, en radar, kommer att ingå som en enhet i ett norskt förband. Foto: Stefan Bokvist/Försvarsmakten
Dykare från Försvarsmaktens vinterenhet. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten

Cold Challenge 11, eller CC 11 som den kallas, är ett led i det nordiska samarbete som genomförs i syfte att utveckla och fördjupa samarbetet mellan Sverige och Norge. Utöver dessa länder deltar förband från Nederländerna samt stabspersonal från Nederländerna, Tyskland och Storbritannien. Övningen ska träna deltagarna i fredsframtvingande insatser under vinterförhållanden.

Totalt är den svenska kontingenten 150 personer, där den största delen kommer från Arméns jägarbataljon men även en mindre del från Försvarsmaktens vinterenhet. 30 personer kommer från A 9 i Boden och en mindre grupp på fem personer från Livgardet utanför Stockholm.

Träna väpnad strid

Cold Challenge 11, genomförs i inre Troms, i området söder och norr om Setermoen och omkring och norr om Bardufoss.
– Övningen kommer att börja några mil norr om Bjerkvik och pågå i nordlig riktning längs väg E6 men även in och genom de skjutfält som finns i området. Syftet med deltagandet är att genomföra en realistisk och tillämpad övning för att vidmakthålla och utveckla vår förmåga i väpnad strid. Den är särskilt viktig för jägarbataljonens uppbyggnad nu när de ändras till ett stående förband, där alla officerare, gruppbefäl och soldater är anställda. De får nu möjlighet att samövas under mer tillämpade former, säger Urban Edlund, svensk kontingentchef under CC 11.

Planering i månader

Jägarbataljonen tillsammans med svensk stabspersonal har genomfört planering, förberedelser och förövningar innan CC 11.
– Vi har deltagit i den senare delens planeringsmöten och rekognosceringar under norsk ledning, det startade i början av november. Man kan säga att vi i någon form har bedrivit förberedelser under drygt tre månader. Samtidigt som vi genomfört bergsutbildning och fjällsäkerhetsövningar med jägarbataljonen, säger Urban Edlund.