Olyckan i Marmal utredd

Olyckan då ett av Försvarsmaktens transportflygplan, en Gulfstream G4, körde in i en stålkonstruktion på flygplatsen Marmal i Afghanistan den 27 april förra året, är nu färdigutredd.

– Utredningen leder till en rad slutsatser som vi nu tar till oss för att göra verksamheten säkrare i framtiden, säger flygvapeninspektören Anders Silwer.

Olyckan skedde när planet – i mörker – taxade mot startbanan och piloten förväxlade taxibanans kantlinjemarkering med dess centrumlinje och därför körde på en stålkonstruktion. Utredningen konstaterar att den grundläggande orsaken till olyckan varit att Försvarsmakten använt ett förband på ett sätt som det inte var avsett eller utbildat för och att det funnits brister i samverkan mellan olika delar av Försvarsmakten. Till detta tillkommer ett antal bidragande faktorer som i varierande grad bidragit till händelseutvecklingen.

Direkt efter olyckan beslutade Statens Haverikommission att en utredning av olyckan skulle genomföras men överlät åt Försvarsmakten att genomföra den. Den utredningen har nu lämnats över till Statens Haverikommissionen.

Efter olyckan bärgades flygplanet från Afghanistan och flögs till tillverkaren Gulfstream Aerospace Corporation (GAC) i USA för reparation. Den blir färdig i juni.

Flygvapeninspektör Anders Silwer kommenterar utredningen i ett nyhetsbrev som finns under "Relaterad information" till höger.

Hela utredningen kan läsas i bilagorna under "Relaterade dokument" till höger.