ÖB prisar framtidens chef

Den 16 mars äger Kompetensgalan rum.  Överbefälhavare Sverker Göranson delar ut pris till en chef som genom lyhördhet och mod att tänka nytt, har lett yngre medarbetare mot goda resultat

Kompetensgalan anordnas i tidningen Chefs regi. Syftet är att lyfta fram goda exempel och att premiera chefer vars insatser driver kompetensutvecklingen och svenskt arbetsliv framåt. ÖB Sverker Göranson delar ut priset till årets framtidschef.

– Genom övergången från pliktförsvar till frivillighet blev Försvarsmakten över en natt en av Sveriges största rekryterare. Det goda ledarskapet kommer att bli en av de avgörande faktorerna för att klara denna stora omställning, säger ÖB Sverker Göranson.

Enligt överbefälhavaren deltar Försvarsmakten i Kompetensgalan för att få nya beröringsytor och knyta kontakter med andra arbetsgivare.

– Ledarskap är Försvarsmaktens signum. Därför känns det naturligt att belöna chefer som har förmågan att tänka nytt. Samtidigt behöver vi lära av andra och utveckla ledarskapet för att klara konkurrensen på arbetsmarknaden, säger ÖB Sverker Göranson.