Ny klocka till flygtjänsten

En ny flygklocka är inköpt för användning av personal i flygtjänst inom Försvarsmakten. Kraven har varit stenhårda, bland annat ska den klara snabba tryck- och temperaturförändringar och inte kunna gå sönder i delar. De första har levererats till besättningarna inom Försvarsmaktens helikopterförband i Isaf Medevac, Swedish Air Element (SAE) som den 1 april inleder sin insats i Afghanistan.

Foto: FMV

– Viktigast är att flygklockan visar rätt tid, inte går sönder under flygningen och sprider delar i en flygkabin, säger överste Fredrik Bergman. Lösa delar kan orsaka kortslutning, påverka raketstolens utskjutningsfunktion eller låsa fast styrspakens funktion. I värsta fall kan det orsaka ett haveri.

Den gamla klockan har vid flera tillfällen gått sönder. Om det upptäckts innan flygpasset har flygplanet inte fått starta innan varje liten del har hittats, och om det har skett under flygning har piloten snarast tvingats landa.

Flygklockan är en vital del i utrustningen på samma sätt som flygdräkt, hjälm, flytväst, syrgasmask, överlevnadsutrustning och ska användas enligt fastställda direktiv.

Flygchefen beslutar vilken personal som behöver flygtjänstutrustningen. I besättningen kan förutom piloter även ingå olika slags specialister som ytbärgare, navigatörer, kulspruteskyttar och färdmekaniker.

Klockan är av modell UTC Skydiver och märket Sjöö Sandström. I den initiala anskaffningen har cirka tusen klockor inköpts à 10 000 kronor stycket.