NBG går på djupet

Vid Ödeshög i sjön Vättern gjorde dykarna i Nordic Battlegroup, NBG, sitt obligatoriska månadsdyk i början av mars. Under isen och på sju meters djup med en sikt på cirka 20 meter övade de undervattensdokumentation.

Jonathan, dykare i NBG, under Vätterns is Foto: Anders Walhjalt/Försvarsmakten
Förberedelser för dykning vid stranden av en isbelagd Vättern
Förberedelser för dykning vid stranden av en isbelagd Vättern Foto: Anders Walhjalt/Försvarsmakten
Dykaren Daniel under uppstigning.
Dykaren Daniel under uppstigning. Foto: Anders Walhjalt/Försvarsmakten
Förberedelser för dykning vid stranden av en isbelagd Vättern Foto: Anders Walhjalt/Försvarsmakten
Dykaren Daniel under uppstigning. Foto: Anders Walhjalt/Försvarsmakten

I NBG:s ingenjörkompani ingår en fältarbetsunderrättelsegrupp som utbildats på Ing 2. Gruppen kan uppträda och lösa uppgifter på land men också på och under vattnet.

Medlemmarna i gruppen är utbildade för att kunna dyka med lätt utrustning ner till 40 meters djup. Under vattnet kan de inhämta information och söka efter till exempel tappad materiel eller förolyckad personal. De kan också utföra lättare snickeriarbeten under vatten.

Gruppen kan välja att transportera sig med gummibåt eller med en så kallad RIB-båt. Grundkursen för att få certifikat att dyka ner till 40 meters djup är tio veckor lång. Efter grundutbildningen väntar många träningstimmar och tilläggsutbildningar.

Försvarsmaktens samtliga dykare måste upprätthålla sin kompetens genom återkommande övning. Dykning bör ske minst en gång i månaden. Mars månadsdykning genomfördes av dykarna i NBG och övriga fältarbetsdykare som arbetar på Ing 2.
– Det är bra att arbeta tillsammans och nyttja ett sådant här tillfälle, säger Anders Walhjalt, chef för dykarna i NBG. Regelbundenheten är viktig annars kan en dykare snabbt tappa förmågan att avväga kroppen i vattnet, fortsätter han.

Anders Walhjalt är nöjd med sin grupp, både vad de presterade under månadsdykningen och hur de fungerar i NBG.
– Vi är beredda att understödja alla enheter i NBG med dykuppdrag eller transporter på vatten, avslutar han.