NBG fortsätter vässa för insats

Det har nu gått nästan tre månader sedan Nordic Battlegroup gick in i beredskap. Under beredskapstiden fortsätter förbandet att träna och förbättra sina kunskaper. – Det gäller att vi övar och förbättrar våra kunskaper hela tiden, ju mer som sitter i ryggmärgen ju bättre klarar vi uppgifterna vid en eventuell insats, säger kapten Mattias Otterström, kompanichef på ledning- och understödskompaniet som ingår i Core Battalion.

Kapten Mattias Otterström.
Kapten Mattias Otterström.
Kapten Mattias Otterström. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Det känns alltid bra att vara ute och öva, säger Robin Westerberg.
Det känns alltid bra att vara ute och öva, säger Robin Westerberg. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Kapten Mattias Otterström. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Det känns alltid bra att vara ute och öva, säger Robin Westerberg. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten

Tisdagen den 15 mars startade övning Vintersol som i år genomförs på två platser, Skövde och Boden. Övningen är uppdelad i två skeden, under det första övar kompanierna som ingår i Core Battalion var för sig för att sedan gå in ett bataljonsskede som är mer tillämpat. Med tillämpat menas att man inte får veta förutsättningarna inför olika moment, olika scenarion spelas upp och förbandet ska sedan lösa uppgifter de ställs inför.

– Idag fredag grupperar vi här på Ängesholmen, vi upprättar en tillfällig camp och förlägger kompaniet i baracker. Att vi inte använder våra tält är på grund av att beredskapskraven på förläggningsmaterielen ska bibehållas. Det är den materiel vi kommer att använda om vi sätts in så den ligger packad och lastad redo för insats, fortsätter Mattias Otterström.

Under veckan har de delar i NBG som finns i Boden och delar av det Finska skyttekompaniet bland annat övat spaningstjänst och indirekt eld i form av skjutning med granatkastare.
– Och vi får inte glömma den sambandstjänst vi övar, vi har förbindelse med kortvågsradio ner till de delar som finns i Skövde, berättar Mattias Otterström.

Patrullering på stan

Nu i helgen fortsätter övningen med en lång patrull ner till Tåme skjutfält i Västerbotten. Kompaniet står själva för eskorten ner dit och hem därifrån sköts eskorten av det finska kompaniet.
– Det blir en nyttig samverkansövning med våra finska kollegor. Förutom det kommer vi att använda vår obemannade spaningsfarkost, SUAV och delar av kompaniet kommer att finnas i centrala Boden och genomföra patrullering till fots, så kallade ”social patrols”, säger Mattias Otterström.

– Det känns alltid bra att vara ute och öva, vi ser fram en bra övning där vi får chansen att förbättra våra kunskaper ytterligare, säger Robin Westerberg på kompaniets närskyddsgrupp.