Mot Libyen i helgen

I helgen lyfter de första delarna av FL 01 (Flygvapnet Libyen) för att sätta kurs mot Medelhavet. I mitten av nästa vecka är förhoppningsvis de första Gripenplanen i luften för att patrullera över libyskt luftrum.

Överstelöjtnant Stefan Wilson styrkechef FL 01.
Överstelöjtnant Stefan Wilson styrkechef FL 01.
Överstelöjtnant Stefan Wilson styrkechef FL 01. Foto: Niklas Ehlén/Försvarsmakten
Överstelöjtnant Stefan Wilson styrkechef FL 01. Foto: Niklas Ehlén/Försvarsmakten

– Jag känner tillförsikt inför uppdraget, säger styrkechefen, överstelöjtnant Stefan Wilson. Sveriges bidrag ger väldigt mycket effekt med få människor.
Den senaste veckan har överstelöjtnant Wilson arbetat på Lidingövägen i Stockholm. Normalt har han sin arbetsplats på F 17 i Ronneby, men i det initiala planeringsskedet har han varit med på otaliga möten i Högkvarteret. Sverige skickar nu åtta JAS Gripen, ett Herculesplan för lufttankning samt ett spaningsflygplan.
– De tio Jas-piloter vi har med har flugit mycket, övat och är rätt utrustade och har en oerhört lämplig profil för vårt uppdrag, säger Stefan Wilson.

130 personer

Huvuddelen av det svenska bidraget om cirka 130 personer kommer från EAW (expeditionary air wing) som stått i beredskap åt den nordiska stridsgruppen, cirka 110 personer. Styrkan kompletteras med 20 specialistmedarbetare.
– Kom ihåg att vi flyttar en svensk arbetsplats dit vi ska. Det ska fungera med IT-skydd, signalskydd och att vi har möjlighet att låsa in våra grejer på ett tryggt sätt. Svensk lagstiftning gäller även om vi verkar i södra Europa eller norra Afrika.
Även om piloterna deltagit i en rad övningar med liknande scenarion kommer uppdraget ändå troligen att innebära en skillnad för dem.
– När det är på riktigt, skarpt, är anspänningsnivån högre än annars. Något annat vore ju konstigt.

Motstånd

Exakt vilket motstånd de möter är inte helt klart. Det libyska luftvärnet är redan hårt ansatt av de bombningar som genomförts, men det finns batterier kvar. Dessutom kan det finnas rörligt luftvärn. Till det kommer ett antal flygplan som finns kvar i det libyska flygvapnet.
– I talande stund vet jag inte hur pass operativa de är, vilket skick planen är i och om det finns piloter beredda att flyga dem, säger Stefan Wilson.
För piloterna är förmågan att rädda nödställda förare som av någon anledning tvingats skjuta ut sig viktig. I Nato-operationen som Sverige kommer att delta i finns helikoptrar redo att dygnet runt rädda nödställda.
Om en pilot skjuter ut sig aktiverar han en nödsändare. En eller flera helikoptrar skickas då genast för att plocka upp den nödställde.

Och skillnaden mellan det svenska bidraget och andra länders då? Jo, med 130 personer får Nato nu kompetens för både luftpatrullering och flygtankning. Andra länder som bidrar med lika många plan kan inte – utan att öka numerären – erbjuda lufttankning.