Militär själavård i ett förändrat försvar

Helikopterflottiljen med personal som är på väg in i en internationell insatsverksamhet med helikoptrar i Afghanistan under en lång tid framöver ser själavården och anhörigstöd som oerhört viktigt. Av den anledningen tog Kenth Björk, stiftsdiakon vid Linköpings stift, initiativet att anordna ett själavårdsseminarium.

Sten Elmberg, fältprost i Försvarsmakten. Foto: Nina Karlsson/ Försvarsmakten
Chefen för Helikopterflottiljen Magnus Westerlund välkomnade deltagarna till Malmen.
Chefen för Helikopterflottiljen Magnus Westerlund välkomnade deltagarna till Malmen. Foto: Nina Karlsson/ Försvarsmakten
Deltagarna bestod av såväl militärpastorer, militärdiakoner, kyrkoherdar som stiftshandläggare.
Deltagarna bestod av såväl militärpastorer, militärdiakoner, kyrkoherdar som stiftshandläggare. Foto: Nina Karlsson/ Försvarsmakten
Chefen för Helikopterflottiljen Magnus Westerlund välkomnade deltagarna till Malmen. Foto: Nina Karlsson/ Försvarsmakten
Deltagarna bestod av såväl militärpastorer, militärdiakoner, kyrkoherdar som stiftshandläggare. Foto: Nina Karlsson/ Försvarsmakten

Under torsdagen samlades ett tjugotal militärpastorer, militärdiakoner, kyrkoherdar och stiftshandläggare för ett själavårdsseminarium som ägde rum på Helikopterflottiljen i Linköping.

- Att hjälpa och stödja människor när det är som värst och skapa ett hopp det är vår uppgift när det gäller den militära själavården, säger Fältprost i Försvarsmakten Sten Elmberg.

Förändringar

Deltagarna som kom från såväl södra som västra Sverige belyste hur Försvarsmaktens förändringar även påverkar själavården och diskuterade hur den skall se ut och vara uppbyggd i framtiden. Förutom själavården var det även stor tonvikt på anhörigstödet, något som är viktigt såväl för personal som befinner sig i insatsområdet som för familjen på hemmaplan.

- Vi står inför begynnelsen av en afghanistaninsats som jag som förbandschef inte ser slutet på, säger helikopterflottiljchef Magnus Westerlund.
- Den första april startar insatsen med helikopter 10 som ska pågå under två år, därefter är det tänkt att detta system skall avlösas av helikopter 16, för att efter tre år fortsätta insatsen med helikopter 14, och här kommer såväl själavården som anhörigstödet in.

Dagen avslutades med en förevisning av de helikoptersystem som finns på Malmen, det vill säga helikopter 14 och helikopter 15.