Mer än bara militär kunskap

Internationell insats innebär inte bara militärt arbete, det innebär också en internationell arbetsmiljö. På Swedint förbereds kursdeltagare för båda.

En kurs i internationell miljö ger många intryck och alternativ att lösa en situation på. Det är det som är syftet med UNJOC, att visa ett sätt och inte vara tvingande. Foto: Linda Rosqvist/Försvarsmakten
Nästan 50 figuranter är anlitade i syfte att kunna skapa så stor bredd och realism som möjligt på de situationer som soldaterna ska kunna hantera, vid sidan om rent militära uppdrag. Exempelvis en klädförsäljare.
Nästan 50 figuranter är anlitade i syfte att kunna skapa så stor bredd och realism som möjligt på de situationer som soldaterna ska kunna hantera, vid sidan om rent militära uppdrag. Exempelvis en klädförsäljare. Foto: Linda Rosqvist/Försvarsmakten
”Firm, fair and friendly” är arbetssättet som präglar alla fredsstödjande missioner. Det löses främst genom dialog, vilket ett moment skulle framtvinga.
”Firm, fair and friendly” är arbetssättet som präglar alla fredsstödjande missioner. Det löses främst genom dialog, vilket ett moment skulle framtvinga. Foto: Linda Rosqvist/Försvarsmakten
Nästan 50 figuranter är anlitade i syfte att kunna skapa så stor bredd och realism som möjligt på de situationer som soldaterna ska kunna hantera, vid sidan om rent militära uppdrag. Exempelvis en klädförsäljare. Foto: Linda Rosqvist/Försvarsmakten
”Firm, fair and friendly” är arbetssättet som präglar alla fredsstödjande missioner. Det löses främst genom dialog, vilket ett moment skulle framtvinga. Foto: Linda Rosqvist/Försvarsmakten

På övningsfältet i Kungsängen finns två stridande parter. Det finns en så kallad ”zone of separation” som ska skilja dem åt och där inga beväpnade personer från de stridande parterna får förekomma. För att bevaka fredsöverenskommelsen har FN sänt dit en fredsbevarande styrka. De ställs inför många problem, både illegala vägspärrar, flyktingläger, strider mellan parterna och en allmänhet som måste skyddas.

Till scenariot skulle det alltså kunna vara vilken utbildning som helst i Försvarsmakten. Det är det inte.
– Liknande övningar genomförs på andra förband men kanske inte med instruktörer från andra länder och elever från olika länder ingår i samma grupp. Det är därför vi är ett internationellt centra, säger major Johan Midenby.
Han är kurschef för UNJOC (United Nations Junior Officers Course) på Swedint. Kursen syftar till att förbereda såväl underbefäl, plutons- och kompanichefer för insats i FN-mission.

Sverige deltar inte med några förband i FN-mission, däremot har vi ett 20-tal enskilda observatörer ute. Insatserna i Kosovo och Afghanistan leds av Nato men med stöd av FN-mandat.
– Det är ändå viktigt för oss att behålla kompetensen för att kunna skicka ut personal på nya FN-missioner. Vem vet vad som händer 2014? frågar Johan Midenby retoriskt. Dessutom är grunden i ett militärt fredsarbete alltid densamma och i kursen ingår också teori om FN som organisation och lärdomar från FN-missioner.
Merparten består dock praktiska moment: patruller, eskorter och posteringar. Bakom ett krön står soldater från ena stridande parten. De har spärrat av vägen med mineringar och hindrar FN-styrkans framfart. I soldaternas ögon är det en legal vägspärr, i FN:s en illegal.
– Efter att de löst uppgiften diskuterar vi vad som står i riktlinjerna och hur man kan göra. Det är en metodutbildning där vi ger förslag på olika lösningar, säger Johan Midenby.

Tobias Wasberg är en av de inhyrda figuranterna vid vägspärren. De har skapat momentet utifrån egna erfarenheter från insatsområden.
– Vi vet nästan inget om FN-styrkan. De ska få oss att förstå att de är här för vår skull. Det är dialogen, förhandlingen, som vi vill ha fram, säger han.
Det är stor spridning på kursdeltagarna. Instruktörerna är från fem länder och deltagarna från betydligt fler.
– Det öppnar vyer och ger förståelse för att vi har olika sätt att gå tillväga. Det står visserligen inte i kursplanen men det blir väldigt tydligt bara i en sådan enkel sak i hur man hälsar eller rör sig i lektionssalen.
Varför är det viktigt att veta att veta det?
– Nyckeln är den multinationella miljön. Det är i den vi ska kunna verka.

Mia Vejrum från Danmark är på väg till sin andra observatörstjänst. Efter kursen har hon fått en ökad förståelse för hur FN-styrkor arbetar. Som obeservatör är hon obeväpnad men har skydd av beväpnad personal.
– Speciellt de praktiska övningarna var givande. Figuranterna var lysande! säger hon.
Men allt är inte kopplat till direkt insats.
– Det här är en otroligt rolig miljö att jobba i. Man får så mycket tillbaka från eleverna och jag lär mig hela tiden nya saker om andra länder, utanför den militära ramen, säger Johan Midenby.