Med anledning av fortsatta spekulationer i TV4

Försvarsmakten lämnade följande kommentar av vakthavande informatör Torbjörn F Gustafsson till TV4:s reporter Anders Maxon under två samtal på måndagskvällen mellan 20.10 och 20.30.

Försvarsmakten har inte kunskap att bedöma de rättstekniska uppgifter som TV4 spekulerar kring i nyhetssändningen 19.00 den 7 mars.

TV4 sätter rättstekniska bedömningar mot varandra vilken inte är en fråga för Försvarsmakten att vare sig kommentera eller själv spekulera kring.

I det underlag som utgör åklagarens beslut konstateras att det inte går att fastställa någon kaliber eller att en viss kula eller rikoschett varit dödande. Till detta har och kommer Försvarsmakten att förhålla sig.