Mått och formler grunden till riskbedömningar

I en röjningsledares beräkningar, för att få fram risker i samband med omhändertagande och oskadliggörande av objekt, krävs det många mått och formler. Inom pilotkursen vid Swedec pågår just nu lektionsverksamheten där eleverna utbildas och tränas i att göra dessa matematiska uträkningar.

Swedec har för dagen besök av Marksäkerhetsinspektionen och här är en representant tillsammans med pilotkursen samlade runt granaten som är uträkningsobjektet för dagen. Foto: Maria Claesson
Att ha måtten på det farliga objektet är A och O för att kunna räkna ut sprängverkan så här mäts granaten noga.
Att ha måtten på det farliga objektet är A och O för att kunna räkna ut sprängverkan så här mäts granaten noga. Foto: Maria Claesson
Laseravståndsinstrument är ett av röjningsledarens viktiga verktyg för att skapa beräkningsunderlag.
Laseravståndsinstrument är ett av röjningsledarens viktiga verktyg för att skapa beräkningsunderlag. Foto: Maria Claesson
En del av facklitteraturen som röjningsledare använder är framtagen vid Swedec.
En del av facklitteraturen som röjningsledare använder är framtagen vid Swedec. Foto: Maria Claesson
Att ha måtten på det farliga objektet är A och O för att kunna räkna ut sprängverkan så här mäts granaten noga. Foto: Maria Claesson
Laseravståndsinstrument är ett av röjningsledarens viktiga verktyg för att skapa beräkningsunderlag. Foto: Maria Claesson
En del av facklitteraturen som röjningsledare använder är framtagen vid Swedec. Foto: Maria Claesson

Inom ramen för pilotkursen i det nya utbildningssystemet på Swedec behandlas för närvarande grunderna för röjning av konventionell ammunititon, CMD, oexploderad ammunition, OXA och improviserat tillverkade bomber, IED.

Mått och formler

Vid dagens exempel har en granat placerats intill en byggnad och eleverna har i uppgift att mäta olika förhållanden. Dels granatens omkrets och längd. Dels avståndet mellan granaten och de byggnader och andra saker som ska skyddas inför en eventuell explosion, vid omhändertagandet av objektet.

Resultat

Måtten eleverna får fram lär de sig att omvandla till matematiska formler. Summorna vid uträkningarna blir tillexempel värden på hur högt marktryck, lufttryck och splitterverkan en eventuell explosion av granaten skulle kunna ge.