Marinens musikkår fick känslorna att svalla

Marinens musikkår kom till Stockholm från sin bas i Karlskrona för att ge Marininspektörens konsert i Berwaldhallen den 15 mars. Publiken fick en fantastisk upplevelse, där konferencier och musiker samspelade på ett fint sätt.

Under ledning av dirigent Petter Sundkvist gav Marinens musikkår bevis på att de kan göra det bästa av det mesta; i detta fall rysk och amerikansk musik komponerad under 1900-talet. Foto: Alexander Karlsson/Combat Camera

När programrådet i Marinens musikkår började ta fram idéer inför den årliga konserten, Marininspektörens konsert, dök tanken på den grundstötta ubåten i Karlskrona upp.

- Det är 30 år sedan den sovjetiska ubåten, U137, gick på grund i skärgården utanför Karlskrona. Vi började fundera på hur världsläget såg ut då, berättar Peter Meijer, trumpetare i Marinens musikkår. Vi befann oss mitt i det kalla kriget med stora spänningar mellan öst och väst, med supermakterna USA och Sovjet som kombattanter på varsin sida. Där föddes idén om konsert med det kalla kriget som tema.

Det som är så fantastiskt med musik är dess förmåga att förhöja en känsla, eller lugna en annan. När Marinens musikkår arbetade vidare på temat för sin konsert bestämde de sig för att ta ut svängarna och söka efter det som skiljer de forna supermakterna åt, att överdriva våra fördomar om den amerikanska patriotismen och det ryska känslosvallet. Därför kom till exempel John Williams Prologue to JFK med i programmet och Evgeny Dreisins Björken, där det sistnämna stycket beskriver det ryssarna så högt älskar: moder Jord och naturen.

- Idag finns ett annat samförstånd, där öst möter väst. I konserten var vi ute efter att ta fram den forna spänningen, men också musikens likheter, säger Peter Meijer.

Konsertens konferencier Christopher O’Regan, känd som historiker och programledare i Sveriges Television lyckades väl med att klä konflikten i konserten i målande text. Tillsammans gav han och Marinens musikkår publiken en helgjuten afton, som kröntes av solisten Franciska Skoogh, en av Sveriges mest kända konsertpianister.