Lärorikt och upplevelsefyllt

– Jag skulle gärna arbeta som tekniker i Försvarsmakten, säger Björn Sigvardsson som är en av fem elever från Anders Ljungsteds Gymnasium som genomför sin praktik på Helikopterflottiljen i Linköping.

Björn Sigvardsson genomför kontroll av nav och styrplatta. Foto: Tomas Almqvist/Försvarsmakten
Andreas Johansson-Hultberg och Joakim Strömfors polerar bort olja.
Andreas Johansson-Hultberg och Joakim Strömfors polerar bort olja. Foto: Tomas Almqvist/Försvarsmakten
Andreas Johansson- Hultberg genomför batteribyte på helikopter 15.
Andreas Johansson- Hultberg genomför batteribyte på helikopter 15. Foto: Tomas Almqvist/Försvarsmakten
Björn Sigvardsson och Joakim Strömfors gör en kontroll av hydralfiltret.
Björn Sigvardsson och Joakim Strömfors gör en kontroll av hydralfiltret. Foto: Tomas Almqvist/Försvarsmakten
Andreas Johansson-Hultberg och Joakim Strömfors polerar bort olja. Foto: Tomas Almqvist/Försvarsmakten
Andreas Johansson- Hultberg genomför batteribyte på helikopter 15. Foto: Tomas Almqvist/Försvarsmakten
Björn Sigvardsson och Joakim Strömfors gör en kontroll av hydralfiltret. Foto: Tomas Almqvist/Försvarsmakten

Försvarsmakten har tecknat ett avtal med Anders Ljungstedts Gymnasium gällande arbetsplatsförlagd utbildning/praktik inom Flygtekniska programmet, specialutformat program med treårig studieväg i gymnasieskolan och yrkeshögskolans utbildning för helikoptertekniker. Det vill säga att Helikopterflottiljen
under året erbjuder ett antal praktikplatser för A-mekaniker och B.1.3 (Turbinhelikopter). Avtalet gäller för perioden 2010-11-01—2015-06-30.

– Samarbetet fungerar mycket bra och i förlängningen hoppas jag det ger oss nya arbetskamrater, säger kompanichefen för 5:e Flygunderhållskompaniet, Niclas Ahlander.

Joakim Strömfors är 18 år, bor i Motala och är en av praktikanterna. Joakim berättar att det var skolan som placerade honom vid Helikopterflottiljen, men att han själv gärna hade valt den här praktikplatsen. Han berättar också att han blivit oerhört väl mottagen och att handledaren tar sig tid och förklarar allt i detalj vilket han ser som oerhört positivt.

– Jag har lärt mig många nya saker och samtidigt haft roligt på vägen. Jag har inte heller blivit så här bra mottagen på något annat praktikföretag, säger Joakim Strömfors.

Handledarroll

All praktik genomförs under ledning av en handledare som också följer upp de arbeten som utförs. Handledarna får dessutom kontinuerlig information om gymnasieutbildningen och planerar i samverkan med skolans kontaktperson praktikperiodens innehåll på arbetsplatsen.

Varierade uppgifter

Under praktiken får eleverna genomföra olika typer av arbeten. Det kan vara allt ifrån att vara med och genomföra uppkomna felsökningar till praktiska moment, som är styrda från skolan, till exempel byte/inspektion av hjul och bromsar, smörjning och återfyllning av oljor. Samtliga arbeten utförs på helikopter 15, Agusta 109 LUH, som är en lätt och modern helikopter. All praktik genomförs dessutom under en handledares översyn som följer upp de arbeten som gjorts.

Framtidsyrke

Ett par veckor återstår av praktiken innan det är dags att återvända till skolbänken. Hittills har de fått många glada upplevelser i Försvarsmakten, och att arbeta som tekniker är något som samtliga elever vill.