KS23 mot befälet i Kosovo

Det 23:e svenska styrkebidraget, KS 23, tar över ansvaret i Kosovo i april. Utvecklingen i landet tar tid och genom det nya observatörskonceptet ska utvecklingen följas och stödjas.

KS23, som snart tar över i Kosovo inspekteras av sin chef, Anders Stach. Foto: Joakim Sunnhed/Försvarsmakten
KS23 springer fälttest på Livgardet, där de utbildats av den internationella utbildningsenheten.
KS23 springer fälttest på Livgardet, där de utbildats av den internationella utbildningsenheten. Foto: Erik Todic/Försvarsmakten
LMT samverkar och bedöms under övning.
LMT samverkar och bedöms under övning. Foto: Ingela Zaza/Försvarsmakten
KS23 ska verka, synas och respekteras, uppmanar kontingentschef Anders Stach.
KS23 ska verka, synas och respekteras, uppmanar kontingentschef Anders Stach. Foto: Joakim Sunnhed/Försvarsmakten
KS23 springer fälttest på Livgardet, där de utbildats av den internationella utbildningsenheten. Foto: Erik Todic/Försvarsmakten
LMT samverkar och bedöms under övning. Foto: Ingela Zaza/Försvarsmakten
KS23 ska verka, synas och respekteras, uppmanar kontingentschef Anders Stach. Foto: Joakim Sunnhed/Försvarsmakten

Kosovo Force (KFOR) implementerar ett nytt koncept med observatörer, som ska ersätta den tidigare “tyngre” militära närvaron med mekaniserade förband. Sverige går i täten för utvecklingen och leder det nya konceptet i den centrala regionen, Joint Regional Detachment Center (JRD C), ett av fem områden i Kosovo. I JRD C verkar fem observatörsgrupper, Liason Monitoring Team (LMT), varav två är svenska. Dessa två är grupperade i Pristina och Gracanica. Övriga svenska enheter, National Support Element (NSE) och stabspersonal är grupperade och verkar från KFOR HQ/Film City i Pristina.

Redo för insats

 - KS 23 har ryckt in, utrustats, utbildats, tränats, sammansatts och prövats. Vi är nu redo för insats, säger överstelöjtnant Anders Stach, chef KS23.
Fokus för förbandet har varit att bemannas samt organiseras för att skapa ett kvalitativt och effektivt förband. Med en intensiv missionsutbildning på två månader där förbandet tränats på olika orter med olika utbildningsinriktningar är det nu dags att skapa god förbandsanda och leverera operativ effekt samt uppleva och ha kul.

Ett komplext förband

Över 800 personer sökte till KS23, som Livgardet ansvarar för att sätta upp. Ett förband med 70 befattningar där cirka 50 av dem är för OR6, 1:e sergeant, den första graden för specialistofficerare, till OF5, överste. Den som i framtiden vill åka som soldat till Kosovo och de efterkommande styrkebidragen har en god chans om man är anställd vid någon av de insatsförband som finns. Har man ingen erfarenhet alls är den grundläggande militära utbildningen (GMU) ett steg på vägen. Officerare och andra tillsvidareanställda söker som tidigare på internet.

Personalen på KS23 har stor bredd, både när det gäller ålder och erfarenhet. Personalen finns i åldersspannet 20-65 år, med ett genomsnitt på 38 år. Andelen kvinnor är 16 procent och nästan hälften har tidigare gjort utlandstjänst. Styrkan har en varierande bakgrund: officerare, sjuksköterskor, poliser, datatekniker och ekonomer möts för att lösa en uppgift tillsammans.
- Ett komplext uppdrag kräver en komplett sammansättning av personal, slår Anders Stach fast.

Verka, synas och respekteras

Personalen på KS23 är förväntansfull och sugen på uppgiften och nu väntar rotation till insatsområdet. Där ska förbandet måna om att representera Sverige väl och praktisera Försvarsmaktens värdegrund. KS23 ska leverera maximal operativ effekt genom att verka, synas och respekteras!