Internationell vecka i Dresden

I mitten av mars höll tyska arméns officersskola i Dresden sin 15:e internationella vecka. Unga blivande officerare från tolv olika länder, bland andra USA, Estland, Kina, Portugal, Egypten och Sverige deltog under veckan. Syftet var att umgås, skapa kontakter och utbyta erfarenheter.

Chefen för tyska arméns officersskola i Dresden håller tal före middagen. Foto: Nicole Rueger, Offizierschule des Heeres, Tyskland
Inskrivning i rådhusets minnesbok under överinseende av vice borgmästaren.
Inskrivning i rådhusets minnesbok under överinseende av vice borgmästaren. Foto: Offizierschule des Heeres, Tyskland
Middag med tyska kadetter och utländska gäster.
Middag med tyska kadetter och utländska gäster. Foto: Offizierschule des Heeres, Tyskland
Inskrivning i rådhusets minnesbok under överinseende av vice borgmästaren. Foto: Offizierschule des Heeres, Tyskland
Middag med tyska kadetter och utländska gäster. Foto: Offizierschule des Heeres, Tyskland

Veckan startade med en tyst minut för de jordbävningsdrabbade i Japan och fortsatte sedan med föreläsningar och presentationer av den tyska officersskolans historik, traditioner och nuvarande utbildningsmetodik. Ett precist schema styrde de olika ländernas delegationer från skolans kaserner ut på en rundtur i Dresden med besök hos stadens borgmästare och rådhus, minnesmonument, museer samt återuppbyggda skattkammare.

De efterföljande dagarna besöktes bland annat den tyska riksdagen i Berlin, slottet Cecilienhof i staden Potsdam, fästningen Königstein i södra Sachsen samt militära regementen och tränings-anläggningar runt om i östra Tyskland. Mycket tid överläts till att låta de olika ländernas representanter röra sig fritt för att ge chans till att, under mer avslappnade former, låta alla lära känna varandra bättre.

Den tyska grundläggande officersutbildningen är precis som i Sverige akademisk där huvuddelen av studierna är teori. Först mot slutet av utbildning hamnar kadetterna på sina funktionsskolor där teori varvas med betydligt mer praktisk utbildning. Till skillnad från MHS Karlberg, som utbildar inom armén, marinen och flygvapnet, så studerar kadetterna i Dresden enbart för tyska arméförband.

På lördagskvällen hölls en avslutningsmiddag där skolchefen, general Pfrengle, talade om vikten av internationellt utbyte och samarbete i en tid av globala och komplexa hot, utmaningar som inget land ensamt kan klara av.