Insyn i soldatlivet

För att rekryterna som just nu genomför sin grundläggande militära utbildning på Ing 2 ska få en bättre insyn i soldatlivet anordnades en informationsdag. Rekryterna fick under dagen bland annat bekanta sig med personal och materiel ur ingenjörkompaniet i Nordic Battlegroup som finns i Eksjö.

Max Fredriksson och Tobias Bäckmark tittar närmare på ingenjörgruppens vapenutrustning. Foto: Peter Gustafsson/Försvarsmakten
Dykutrustningen var intressant för många av rekryterna.
Dykutrustningen var intressant för många av rekryterna. Foto: Peter Gustafsson/Försvarsmakten
Två rekryter studerar en pansarterrängbil tillsammans med fordonets förare.
Två rekryter studerar en pansarterrängbil tillsammans med fordonets förare. Foto: Peter Gustafsson/Försvarsmakten
Dykutrustningen var intressant för många av rekryterna. Foto: Peter Gustafsson/Försvarsmakten
Två rekryter studerar en pansarterrängbil tillsammans med fordonets förare. Foto: Peter Gustafsson/Försvarsmakten

En tredjedel av första omgångens grundläggande militära utbildning på Ing 2 är nu genomförd. Rekryterna har precis examinerats i projektet Patrull. Under patrullutbildningen har de bland annat lärt sig grunderna för den enskilde soldatens strid tillsammans med en stridsparskamrat. Mycket av utbildningen har gått ut på att lära sig att använda sitt vapen på ett riktigt och säkert sätt.

Innan nästa projekt, som handlar om försvarsstrid, påbörjades genomfördes en informationsdag för rekryterna. Under dagen fick de möjlighet att stifta närmre bekantskap med några av alla de soldatbefattningar som finns inom Försvarsmakten. I Eksjö blev det naturligt att visa soldatlivet vid ingenjörförbanden. Under dagen gavs möjlighet att själv prova på och få information om ingenjörkompaniet i Nordic Battlegroup, ammunitions- och minröjningsenheter och geosupportgruppen, också den ingående i Nordic Battlegroup. Rekryterna klättrade på fordon, provade olika vapen och satt själva och spakade i förarhytten på olika maskiner.

– Det är jättebra att vi får den här informationen och får se hur många olika uppgifter det finns, säger rekryterna Tobias Bäckmark och Max Fredriksson. Båda är intresserade av att fortsätta inom Försvarsmakten efter sin grundläggande militära utbildning. Max, som jobbat som bilmekaniker tidigare skulle till exempel kunna tänka sig ett jobb i en reparationsgrupp.
Tobias har varit mest inne på att bli pansarskyttesoldat.
– Men nu ser jag ju att en ingenjörgrupp också har stridsuppgifter och kan mycket annat också, säger han.

Jonathan Johansson är dyksoldat i Nordic Battlegroup och är intresserad av att fortsätta som dyksoldat när beredskapstiden går ut i sommar. Jonathan var en av dem som visade rekryterna runt på informationsdagen. Han tycker att det är viktigt med en sådan här dag.
– Det är bra att vi som jobbar med de här grejerna dagligdags får möjlighet att beskriva vårt arbete för de nya, säger han.

Vecka 11 och 12 är det dags för de rekryter som vill fortsätta att jobba i Försvarsmakten att skicka in sin ansökan. Ing 2 kommer att rekrytera personal till ett reducerat ingenjörkompani och i mitten av mars kommer de olika befattningarna som är sökbara att presenteras.