Inspektion av kroatisk MEDEVAC-förmåga

Sedan december 2010 deltar Kroatien i Nordic Battlegroup med helikoptrar för kvalificerad sjukvårdstransport, så kallad MEDEVAC. Den 2 mars genomförde Force Commander, brigadgeneral Stefan Andersson sitt första förbandsbesök vid det kroatiska helikopterförbandet, baserat vid Lucko Helicopter Wing utanför Zagreb.

FCdr Stefan Andersson, förbandets personal och brigadgeneral Drazen Scuri, Deputy Commander of Croatian Air Force and Air Defence. Foto: Joakim Andersson/Försvarsmakten
De kroatiska helikoptrarna var med och övade i Sverige under NBG:s slutövning
De kroatiska helikoptrarna var med och övade i Sverige under NBG:s slutövning Foto: Alexander Gustafsson/Försvarsmakten
FCdr i samspråk med major Drazen Coric, chef för den kroatiska helikopterenheten och en av helikopterläkarna.
FCdr i samspråk med major Drazen Coric, chef för den kroatiska helikopterenheten och en av helikopterläkarna. Foto: Joakim Andersson/Försvarsmakten
De kroatiska helikoptrarna var med och övade i Sverige under NBG:s slutövning Foto: Alexander Gustafsson/Försvarsmakten
FCdr i samspråk med major Drazen Coric, chef för den kroatiska helikopterenheten och en av helikopterläkarna. Foto: Joakim Andersson/Försvarsmakten

Det kroatiska bidraget till NBG är både viktigt och efterlängtat:
–För mig som Force Commander är det av största vikt att ha en robust MEDEVAC-kedja för att kunna ta hand om våra soldater och officerare på ett professionellt sätt. Det kroatiska bidraget är en kraftfull länk i den kedjan, säger Stefan Andersson.

Tar uppgiften på stort allvar

För Kroatien är deltagandet i Nordic Battlegroup en viktig del i deras ambition att bli medlem i EU och de tar sin uppgift på största allvar. Förbandet deltog under Joint Action 10, NBG:s slutövning, som genomfördes i södra Sverige i november förra året. Under övningen framkom ett antal erfarenheter som gjort att Kroatien till viss del förändrat sin förbandssammansättning.
–Mitt besök syftade till att träffa förbandets chefer och personal samt att följa upp hur erfarenheter från Joint Action 10 omhändertagits och ta del av deras planering för att vidmakthålla förbandets förmåga.

En del av EAW

De kroatiska helikoptrarna ingår vid en insats i NBG:s flygenhet- Expeditionary Air Wing, EAW och under veckan kommer personal ur EAW och CoreBn att på plats i Kroatien stödja med fortsatt utbildning.
–Det har varit ett mycket givande besök. Personalen uppvisar stor professionalism och förbandet levererar efterfrågade förmågor till Nordic Battlegroup på ett mycket bra sätt, avslutar Stefan Andersson som under besöket också träffade ledande chefer från både den kroatiska Försvarsmakten och från Försvarsdepartementet.