Informationspass på Arbetsförmedlingen

Rekryteringsinformatörer från Skaraborgs regemente var på besök på Arbetsförmedlingen i Skövde torsdagen den 10 mars. Det var det första besöket i raden av planerade besök som representanter från Försvarsmakten i Skövde kommer att genomföra på regionens arbetsförmedlingar för att informera arbetssökande om de många olika yrken och möjligheter som finns inom Försvarsmakten.

Rekryteringsinformatörerna Linda Tengdahl och Camilla Ednersson pratar om utlandstjänstgöring vid informationsträffen på Arbetsförmedlingen i Skövde. Foto: Joakim Elovsson/Försvarsmakten

Invånarna i Skövde är inte främmande för att se grönklädd personal i matbutikerna eller i bankomatkön men kunskapen om vad dessa personer egentligen sysslar med på dagarna är inte alltid så stor. Som ett led i att upplysa invånarna i regionen om verkligheten som anställd i Försvarsmakten så besökte rekryteringsinformatörerna Linda Tengdahl och Camilla Ednersson Arbetsförmedlingen i Skövde.

Under träffen talade de bland annat om Försvarsmaktens uppgifter, officersyrket och tjänstgöring i utlandet. En hel del av samtalet handlade om den grundläggande militära utbildningen, GMU, som är det som har ersatt värnplikten som inkörsport till en karriär inom Försvarsmakten. Det som behandlades då var hur man söker till GMU och vilka krav som ställs på de eventuellt blivande rekryterna.

– Något vi märkte var att det inte var så många som egentligen har koll på vilka åldersgrupper vi vänder oss till när det gäller GMU. Flera av dem som var på föreläsningen såg väldigt förvånade ut när vi nämnde att vi har flera rekryter som ryckt in till GMU i Skövde som var över 25 år gamla, säger Camilla och tilläger:
– Så länge man klarar kraven är ju inte åldern en begränsning utan snarare en tillgång.

Stor vikt vid träffen lades också vid att informera om de många civila tjänsterna som finns inom Försvarsmakten.
– Vi är som ett mini-samhälle, där vi måste kunna lösa många olika uppgifter själva. Vi har försvarshälsan som ser till att vi mår bra och hjälper oss vid skador, vi har lönehandläggare, godspersonal, förrådspersonal och mekaniker. Många av dessa tjänster är civila och det tänker nog inte alla på, säger Linda    

De båda rekryteringsinformatörerna tycker att besöket på Arbetsförmedlingen blev mycket lyckat och flera frågetecken kring Försvarsmaktens verksamhet rätades ut. Nästa plats att besöka för Linda och Camilla blir Arbetsförmedlingen i Trollhättan när informationsturnén drar vidare genom regionen.