Humanitärt stöd till Kambodja

Personal från Swedec, med erfarenhet av internationell hundverksamhet, har deltagit i Försvarsmaktens uppföljningsarbete i Kambodja. På inbjudan av Cambodian Mine Action Centre, CMAC, granskades den operativa verksamheten med ammunition och minsökande hundar.

Humanitär minsökningsverksamhet med hundekipage i Kambodja. Foto: Jan-Olov Widar
Minsökning enligt långline modellen i sök ut momentet.
Minsökning enligt långline modellen i sök ut momentet. Foto: Jan-Olov Widar
Genomgång av dagens aktiviteter vid Breifing demining site i nordvästra Kambodja.
Genomgång av dagens aktiviteter vid Breifing demining site i nordvästra Kambodja. Foto: Jan-Olov Widar
När det blir otålig väntan på sin tur, är det tur att det finns skugga.
När det blir otålig väntan på sin tur, är det tur att det finns skugga. Foto: Jan-Olov Widar
Minsökning enligt långline modellen i sök ut momentet. Foto: Jan-Olov Widar
Genomgång av dagens aktiviteter vid Breifing demining site i nordvästra Kambodja. Foto: Jan-Olov Widar
När det blir otålig väntan på sin tur, är det tur att det finns skugga. Foto: Jan-Olov Widar

Under åren 1996-2003 ansvarade Försvarsmakten för ett projekt med minsökande hundar vid CMAC i Kambodja. De första minsökande hundarna blev operativa år 2000 och 2003 kunde projektet lämnas över till CMAC.

Vid Ottawakonventionens statspartsmöte i december 2010 bjöd Director General för CMAC, H.E. Heng Ratana, in Försvarsmakten att följa upp den operativa verksamheten med ammmunition och minsökande hundar i CMAC. Heng Ratana informerade om att CMAC:s hundprogram nu är ett av världens största. De är nu i den situationen att de kan dela med sig av sina erfarenheter till andra nationer.

Kunskaper 

Under besöket konstaterades att efter "hand over" från Försvarsmakten har CMAC anammat det som Försvarsmaktens personal lärde ut. Den kunskapen och att de nu har lång erfarenhet och rutin har ökat produktiviteten vid CMAC markant de senaste åren. All verksamhet är mycket välorganiserad och effektiv. Standard Operation Procedures, SOP, följs till hundra procent.

Organisation

CMAC personal innefattar cirka 2100 personer. Till detta kommer runt 700 frivilliga i 139 byar. Antalet minhundar är 67 stycken, fördelade på 16 team.

Hundstatus

Hundarna är vältränade och i bra kondition - dessutom används ett högkvalitativt hundfoder. Veterinärtjänsten fungerar väl, CMAC-veterinären reser mellan teamen i fält, besiktigar och behandlar hundarna enligt ett speciellt program som bland annat innehåller avmaskning, behandling av hjärt- och lungmask och olika vaccinationer med mera. Statistiken visar att hundarnas sjukfrekvens är mycket låg.

Social och ekonomisk aspekt

80 procent av Kambodjas befolkning bor på landsbygden och 30 procent av dem lever under fattigdomsgränsen. CMAC anser att minröjning utgör en viktig del av fattigdomsbekämpningen i landet. Detta av flera skäl.

Ett uppenbart skäl är att när en yta röjts från minor kan den nyttjas för till exempel jordbruk. En hektar odlad mark ger en årlig inkomst på cirka 1000 amerikanska dollar. Ett annat skäl är att om en familjemedlem blir skadad av en mina eller en blindgångare och inte längre har förmåga att arbeta tappar familjen en inkomst.

De senaste åren har dock drygt 200 civila blivit offer för minor och annan oexploderad ammunition. Genom minröjning minskas antalet drabbade.

Resultat

Försvarsmaktens summering av besöket är att arbetet vid CMAC sköts exemplariskt. CMAC bedriver idag internationellt samarbete med bland annat Afghanistan, Colombia, Eritrea, Vietnam, Laos och Angola.