Hela familjen är viktig

Ett jobb i utlandstjänst berör hela familjen. Att familjen hemma mår bra är viktigt för att tjänstgöringen utomlands ska fungera. Det är många frågor att ta ställning till före och under insatsen. Ett sätt att informera sig om vad som händer där borta är informationsträffar för anhöriga.

Mamma Janette med barnen Lucas och Lovisa tycker att det är tomt hemma när pappa är på utlandstjänst. Foto: Peter Gustafsson/Ing 2/Försvarsmakten
Bevakningssoldaten Christoffers familj på informationsträff.
Bevakningssoldaten Christoffers familj på informationsträff. Foto: Peter Gustafsson/Ing 2/Försvarsmakten
Fullt kring borden med anhöriga till KS22.
Fullt kring borden med anhöriga till KS22. Foto: Peter Gustafsson/Ing 2/Försvarsmakten
Bevakningssoldaten Christoffers familj på informationsträff. Foto: Peter Gustafsson/Ing 2/Försvarsmakten
Fullt kring borden med anhöriga till KS22. Foto: Peter Gustafsson/Ing 2/Försvarsmakten

Att kontinuerligt samla anhöriga är ett bra sätt att informera om bland annat insatsområdet, vad som sker där och hur internationell tjänstgöring fungerar. De anhöriga får ett tillfälle att få svar på de frågor de funderar över men också möjlighet att träffa andra som befinner sig i samma situation.
– Träffarna är viktiga för att skapa dialog och följa upp vilka behov det finns lokalt bland våra anställda och deras familjer, säger Maria Hedbrant som sedan hösten 2010 är ansvarig för anhörigfrågor vid Ing 2.

Ing 2 har just nu huvudansvaret för den svenska insatsen i Kosovo och i början på mars hade KS22 en av sina informationsträffar för anhöriga i Eksjö. Bland annat var kontingentschefen, överstelöjtnant Michael Ginér, hemma i Sverige och redogjorde för det aktuella läget vid förbandet nere i Kosovo.

– Att pappa är i Kosovo gör att vi är lite ensamma, det saknas någon där hemma, säger Janette, Lovisa och Lucas. Men de tycker att informationsträffarna är viktiga. Det blir mer information om vad förbandet som helhet gör än vad kanske Michael pratar om när vi hörs på telefon eller e-post. Då blir det mer frågor av personlig karaktär, säger Janette.

Patrik och Mia är också på anhörigträffen tillsammans med yngste sonen Alexander. Äldste sonen, Christoffer, är bevakningssoldat i Kosovo.
– Han är lugn och trygg i sig själv så jag är egentligen inte orolig, säger pappa om Christoffer. Men visst, en tjänstgöring utomlands är en tjänstgöring utomlands tillägger han. Om stödet från förbandet till dem som är anhöriga är svaret ganska tydligt.
– Klockrent, säger Patrik.

Fortsatt arbete med anhörigstöd vid Ing 2

Mitt arbete tillsammans med KS22 innebär bland annat kontakter med och aktivt stöd till anhöriga till KS22. Ing 2 deltar också i planering för anhörigstöd inom kommande FS insatser. Detta för att kunna erbjuda en lokal anknytning. Vi håller just nu att ta fram rutiner för att kunna jobba med anhörigstödet som en helhet. Rutinerna kommer att innehålla åtgärder för förberedelse inför insatsen, kontakt under tiden och uppföljning efter. Till detta kommer de direkta stödåtgärder utifrån enskilda behov som vi kan initiera, berättar Maria Hedbrant.  

Ing 2 har en upparbetad kontakt gällande anhörigstöd med Soldathemmet lokalt och Soldathemförbundet regionalt. Soldathemmet i Eksjö arbetar även de med att utveckla sin verksamhet för att kunna vara ett stöd för nätverk av anhöriga. Bland annat planeras en barnvaktspool för att stödja hemmasituationen. Under Försvars och Blåljusdagen som genomförs i centrala Eksjö den 26 mars kommer bland annat representanter från Soldathemsförbundet och Invidzonen att finnas på plats.