Hälso- och sjukvårdspersonal till FS 21 övades

Försvarsmedicincentrum (FömedC) genomförde i veckan som gick, sjukvårdsövningar av olika slag på Göteborgs garnison. Övningarna är för hälso- och sjukvårdspersonal som skall åka på utlandsmission till Afghanistan, FS 21.

Vid en övning, där fordonet inte kan öppnas på naturlig väg, lyfts en sårad upp genom takluckan. Foto: Ulrika Roos/Försvarsmakten
Soldaterna övar i en modern simuleringsmiljö. Övningar i nattmörker med en bildförstärkare som sitter på hjälmen.
Soldaterna övar i en modern simuleringsmiljö. Övningar i nattmörker med en bildförstärkare som sitter på hjälmen. Foto: Ulrika Roos/Försvarsmakten
Soldaterna övar i en modern simuleringsmiljö. Övningar i nattmörker med en bildförstärkare som sitter på hjälmen. Foto: Ulrika Roos/Försvarsmakten

Övningarna som nu genomförts är en träning efter tre veckors utbildning, denna personalkategoris befattningsutbildning. Undervisningen är blandad med teori och övningar, både i terräng och vid skolbänken men också i en modern simulatormiljö. De övade är ett femtiotal civila hälso- och sjukvårdspersonal som skall lösa av sina kollegor i på nuvarande missionen FS 20 någon gång i maj. Som det ser ut nu så genomförs denna typ av utbildning två gånger per år och per land där Försvarsmakten har uppdrag i världen. Personalen är generellt kontrakterad i landet i ca sex månader åt gången, vissa kategorier gör däremot kortare insatser.

Några av de ämnen som studerades var stressreaktioner, preventivmedicin och miljöskydd, taktiskt omhändertagande av stridsskadad, folkrätt och tropikmedicin.

– Syftet är att samöva hälso- och sjukvårdspersonal i de olika enheterna där de skall arbeta. Det är många olika personalkategorier som utbildas här, bland annat sjuksköterskor och läkare som ingår i FRC (Forward Resuscitation Capacity) som är ett framskjutet traumateam, ambulanspersonal samt förbandsplatspersonal. Vid våra övningar skall sjukvårdspersonalen bland annat agera då en av deras grupper blir beskjutna och får skottskador, säger Cecilia Gustafsson som är kurschef.

På FömedC utbildas årligen många hundra elever. Alla utbildningar genomförs med så verklighetstrogna övningar som möjligt

– Jag tycker att övningarna har gått bra under utbildningstiden. Soldaterna är motiverade och är ivriga att lära. Det har varit uppskattat att högre chefer ur förbandet har visat närvaro under utbildningstiden, vilket gör att de får en större förståelse för enskild funktion. Jag vill ge en eloge till alla instruktörer som har slitit hårt under dessa veckor för att utbildningen skall bli så bra som möjligt, säger Cecilia.