Grönt och blått lockade många

Under en solig marslördag fylldes torget i centrala Eksjö med personal och materiel från Försvarsmakten och blåljusorganisationerna Räddningstjänsten, Polisen, och Landstinget. Alla informerade om och visade upp sina verksamheter. Utställningarna lockade många tusen besökare.

De som är intresserade av att jobba i Försvarsmakten eller i någon blåljusorganisation kunde i utställningsmontrarna få information om en mängd olika yrken. Under dagen fanns det också möjlighet att själv prova på olika moment som till exempel skjutning med olika vapensystem, minsökning men också de fysiska krav som krävs för anställning i Försvarsmakten. Dagen inleddes med en högtidlig invigning inramad av militärmusik, karoliner och husarer.

Många passade på att titta in i och provsitta alla de militära fordon, ambulanser och brandbilar som fanns på plats. Förevisningar av olika slag förekom också under dagen. Hos Försvarsmakten visades till exempel fältarbetsdykare i aktion i en dyktank. Ing 2 visade också hur en ingenjörsgrupp upprättar en så kallad Vehichle Check Point, fordonskontroll. Totalförsvarets ammunitions- och minröjningscentrum, Swedec, visade hur man arbetar med att omhänderta oexploderad ammunition och Försvarsmaktens materiel för detta. 

Soldaterna från ingenjörkompaniet i Nordic Battlegroup och från Ammunitionsröjningskompaniet på Ing 2 agerade som informatörer vid Försvarsmaktens utställningar. För rekryterna som just nu gör sin grundläggande militära utbildning på Ing 2 var dagen en enda stor försvarsinformation. Hemvärnet fanns också på plats med bland annat en kokgrupp som kunde erbjuda besökarna både soppa och korv. 

Försvars och blåljusdagen var samtidigt Garnisonens dag för Eksjö garnison och alla anhöriga till soldater och rekryter var inbjudna. Vid särskilda genomgångar fick de anhöriga information om vad just deras soldat eller rekryt har för sig under veckorna i Eksjö. Särskilt fokus lades på information om anhörigstöd vid internationell tjänst med föreläsningar av bland annat Soldathemsförbundet.