Gränslös samverkan

Inom ramen för det goda samarbetet mellan de nordiska länderna och i detta fall Danmark och Sverige, har Blekinge flygflottilj, F 17, i veckan samövat med danska och tyska marin- och flygenheter i den danska övningen Springex, Spring exercise.

Svenska flygvapnet deltog i marin samverkansövning tillsammans med danska och tyska enheter. Foto: F 17 Arkiv/Försvarsmakten
Foto: F 17/Försvarsmakten
Foto: F 17/Försvarsmakten

Samövningar som denna, sker inom ramen för regeringens beslut för Försvarsmaktens deltagande i internationell utbildnings- och övningsverksamhet och är en del i utvecklandet av det gränsöverskridande övningsutbytet, Cross Border Training*.

Under övningen övades jaktförsvar och anfall mot sjömål över danskt territorium med bland annat dansk flygstridsledning.
F 17 deltog med fyra JAS 39 Gripen en så kallad grupp ur 172:a stridsflygdivision.

– Övningar av detta slag innebär en allmänhöjning av vår förmåga att delta i sjömålsoperationer, samtidigt som vi får möjligheten att öva mot andra flygplanstyper med andra vapensystem dessutom har vi en god möjlighet att samverka och utbyta erfarenheter med andra länder, säger Tommy Pettersson, chef 172:a stridsflygdivision.

Gränsöverskridande anda

Inom ramen för ”in the spirit of Cross Border Training” anses övningen vara ett tydligt exempel på när samnyttjande och koordinering av deltagande länders verksamhet leder till mycket högre utbildningseffekt. Dessutom är personalåtgång och kostnader förhållandevis låga.

För närvarande pågår förhandlingar mellan framförallt Danmark och Sverige om ett samövningsavtal, Cross Border Training, som förhoppningsvis kan träda i kraft innevarande år. Ett liknande avtal förhandlas också mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige i syfte att underlätta det nordiska samarbetet på daglig basis, oavsett om det rör armen, marinen eller flygvapnet.