Fysiskt och omväxlande under GMU

39 motiverade rekryter genomför grundläggande militär utbildning (GMU) i flygvapnet. Utbildningen bedrivs vid Helikopterflottiljen i Kvarn och rekryterna är nu mitt  i projektet "Försvara".

André Olsson är en av flygvapnets rekryter som nu genomför sin grundläggande militära utbildning. Foto: Nina Karlsson/ Försvarsmakten
Rekryterna är motiverade och engagerade.
Rekryterna är motiverade och engagerade. Foto: Nina Karlsson/ Försvarsmakten
Elena Fredriksson är plutonchef för GMU-plutonen.
Elena Fredriksson är plutonchef för GMU-plutonen. Foto: Nina Karlsson/ Försvarsmakten
Emma Paulsson kämpar hårt med att få bort all snö.
Emma Paulsson kämpar hårt med att få bort all snö. Foto: Nina Karlsson/ Försvarsmakten
Rekryterna är motiverade och engagerade. Foto: Nina Karlsson/ Försvarsmakten
Elena Fredriksson är plutonchef för GMU-plutonen. Foto: Nina Karlsson/ Försvarsmakten
Emma Paulsson kämpar hårt med att få bort all snö. Foto: Nina Karlsson/ Försvarsmakten

Det är sex veckor sedan flygvapnets rekryter anlände till Helikopterflottiljen i Kvarn för att börja grundläggande militär utbildning. Den 31 januari ryckte 43 rekryter in och sedan dess har fyra individer, på egen begäran, avslutat utbildningen.

Rekryterna kommer från alla delar av landet och har sin tillhörighet på samtliga flottiljer i flygvapnet. De bor och utbildas i Kvarn, har olika kön och bakgrund och med en varierande ålder, där den yngsta är 20 år och den äldsta 30 år, men med den gemensamma nämnaren; en väldigt hög motivation.

Utbildningens innehåll

Den grundläggande militära utbildningen är normalt tolv veckor, men för dessa rekryter är den tretton veckor, på grund av att påsken infaller under utbildningstiden. De arbetar i snitt 48 timmar per vecka och får fem fria hemresor fram tills dess att de rycker ut fredagen 29 april.

Utbildningen är uppdelad i projekt och strimmor, och vanligtvis ägnas måndag och fredag åt strimmor och veckans övriga dagar till projekt. Projekten är uppdelade i veckor, där rekryten nu är inne i projektet ”Försvara”. Det projektet är tre veckor långt och avslutas med en stridsskjutning som genomförs den här helgen. Nästa projekt är ”Skyddsvakten bevakar” som sträcker sig över två veckor.

Fysisk aktivitet

I en skogsglänta råder febril aktivitet med att på olika sätt ta bort snö för att kunna resa tält som under de närmaste dygnen skall bli rekryternas "hem".  Det är andra gången som de bygger förläggning och sover i fält och även om arbetet med att ta bort snön är krävande, så är det bara glada miner och ett stort engagemang för uppgiften som avspeglar sig. Just nu är de inne i projektet försvara vilket bland annat omfattar strid, och försvar av förläggning och stridsställning.
– Den här gången hoppas jag på lite mer action i form av eldöverfall, säger Emma Paulsson som kommer från Landskrona.

Motiverade

Utbildningen genomförs av befäl från såväl Helikopterflottiljen, Blekinge flygflottilj F17, Luftstridsskolan och Norrbottens flygflottilj F21

Elena Fredriksson är chef för GMU- plutonen och tycker att det är riktigt stimulerande att utbilda rekryterna eftersom de är så engagerade och motiverade.

Vill fortsätta i Försvarsmakten

André Olsson kommer från Helsingborg och har i dagarna ansökt om fortsatt engagemang vid F17 i Kallinge som ammunitionsröjare. André ser det som oerhört positivt att de som nu genomför sin grundläggande militära utbildning har förtur till att bli antagen som soldat efter genomförd GMU. Och att vara i Försvarsmakten det gillar Andrè.
– Arbetet är omväxlande och fysiskt, och fysiskt arbete ger god hälsa, och vem vill inte ha en god hälsa, säger André Olsson.

Vägval...

Vecka 17 är den sista veckan i utbildningen. Efter den kommer rekryten antingen påbörja sin anställning i Försvarsmakten eller gå tillbaka till det civila livet. Alla rekryterna är garanterade en plats, förutsatt att man blir godkänd på den grundläggande militära utbildningen. Skulle rekryten välja att inte ta den just nu kan han eller hon alltid söka igen senare.

Likriktad utbildning

Den grundläggande militära utbildningen är likriktad i hela Försvarsmakten, oavsett var rekryten fått sin utbildning eller vem som varit ansvarig för den så ska resultatet ändå bli detsamma. Detta innebär att även om rekryten fått sin utbildning vid Helikopterflottiljen kan han eller hon ändå söka en tjänst vid t ex Sjöstridsflottiljen.