Från ubåt till stridsflyg

Tredje sjöstridsflottiljen deltog i den första övningen av tre i övningsserien Swenex (Swedish Naval Exercise). Övningen gav god möjlighet att öva med målresurser från ubåt till stridsflyg.

Närförsvaret på HMS Härnösand är beredda på inkommande hot. Foto: Tredje sjöstridsflottiljen/Försvarsmakten
HMS Helsingborg bunkrar drivmedel till sjöss från HMS Trossö ur Fjärde sjöstridsflottiljen.
HMS Helsingborg bunkrar drivmedel till sjöss från HMS Trossö ur Fjärde sjöstridsflottiljen. Foto: Tredje sjöstridsflottiljen/Försvarsmakten
Jas 39 Gripen ur Blekinge flygflottilj, F 17 samverkar med fartygen  under Swenex 1, 2011.
Jas 39 Gripen ur Blekinge flygflottilj, F 17 samverkar med fartygen under Swenex 1, 2011. Foto: Tredje sjöstridsflottiljen/Försvarsmakten
HMS Helsingborg bunkrar drivmedel till sjöss från HMS Trossö ur Fjärde sjöstridsflottiljen. Foto: Tredje sjöstridsflottiljen/Försvarsmakten
Jas 39 Gripen ur Blekinge flygflottilj, F 17 samverkar med fartygen under Swenex 1, 2011. Foto: Tredje sjöstridsflottiljen/Försvarsmakten

Försvarsmakten har under tiden 16 – 24 mars genomfört övningen Swenex 1 till sjöss och i luften i området mellan Gotland och det svenska fastlandet. Övningen syftar till att öka de enskilda enheternas stridstekniska förmåga men också att samöva en del av Försvarsmaktens olika förband.

Ur Tredje sjöstridsflottiljen deltog korvetterna HMS Helsingborg, HMS Härnösand och HMS Malmö samt minröjningsfartyget HMS Vinga. Dessutom fanns förbandets underhållsresurs på plats i området. För att öva ledning av flera fartyg i ett förband fanns också divisionsledning med ombord.
– Vi har haft ett bra övningsutbyte inom både luft-, yt- och undervattensdimensionen. Med kvalificerade målresurser som ubåt och Jas 39 Gripen blir varje moment av hög kvalitet och vi får ett maximalt träningsutbyte, säger Carl Johan Andersson, divisionschef på 31:a korvettdivisionen.

Swenex  är en övning i en serie av flera som är spridda över året och genomförs i närområdet runt Sveriges kust. Utöver sjöstridskrafter deltar också flygvapenförband.

– Detta är en av de första, större nationella övningarna som vi deltar i under 2011, säger Mats Agnéus, fartygschef på HMS Helsingborg.
– Det är nyttigt för alla i besättningen att få öva sina huvudtjänster ombord och samtidigt få samverka med andra korvetter, minröjningsfartyg, ubåtar och flygvapnets Jas 39 Gripen.

Några av de moment som fartygsbesättningarna tränats i under veckan  är luftförsvarsövningar, ytstridsövningar, ubåtsjakt- och minröjningsövningar samt bunkring till sjöss. För att kunna skydda sig mot andra typer av hot övas också fartygens närförsvar.
– Även om det är kallt att stå ute så här års, så tycker jag att tjänsten som kulspruteskytt i närförsvaret är den bästa, säger den anställde sjömannen Alexander Kalmendal.
– Jag vet sedan jag deltog i den marina insatsen i Indiska Oceanen hur viktigt det är att öva för att bli en duglig skytt.

Efter övningen återvände enheterna till sina hemmabaser. Där väntade ledighet, materielunderhåll och planering inför kommande övningar och insatser.