Försvarsmakten ser över deltagande i Libyeninsats

Försvarsmakten har inte fått något uppdrag att stödja insatsen inom ramen för flygförbudszonen. Försvarsmakten överser dock sin planering avseende vilka resurser som skulle kunna ställas till förfogande vid en eventuell insats i Libyen.

I översynen diskuterades ett nationellt bidrag omfattande sex till åtta Jas Gripen-plan med besättning och övrig personal i stödfunktioner såsom tekniker, skydd och bevakning samt supportpersonal.

– Försvarsdepartementet vet redan att vi kan bistå med sex till åtta Jas Gripen-plan, men några förberedelser eller planer har vi inte i uppgift att sätta i verket, säger generalmajor Anders Silwer, flygvapeninspektör.

Vid ett eventuellt uppdrag kan anställda som i dag står i beredskap för Nordic Battlegroup (NBG) komma ifråga. Det är dock troligast att en eventuell insats sker som ett nationellt bidrag.