Försvarsmakten redo för evakuering

Försvarsmakten har sedan i söndags ett transportflygplan (TP 84 Hercules) på Malta. Det finns tillgängligt om det skulle fattas beslut om en evakueringsoperation från Libyen. För närvarande finns inga beslut om att sända ytterligare personal till Malta eller Libyen.

Flygplanet som kom från Skaraborgs flygflottilj, F 7, i Såtenäs hade med sig sjukvårdsutrustning som gjorts tillgänglig genom MSB:s (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) försorg.