Försvarsmakten planerar för flyginsats i Libyen

Försvarsmakten har nu fått anvisning från Försvarsdepartementet att planera och vidta förberedelser för en insats i Libyen för att upprätthålla en flygförbudszon i enlighet med beslut i FN:s säkerhetsråd.

Jas Gripen under övning i Vidsel. Foto: Arkivbild Försvarsmakten

Insatsen kommer sannolikt att utgöras av högst åtta Jas Gripen, ett transportflygplan 84 (tp 84 Hercules) för lufttankning och ett spaningsplan. Insatsen föreslås pågå i högst tre månader och omfatta cirka 130 personer inklusive stabspersonal.

Flygdelarna tas ur den nordiska stridsgruppen, Nordic Battlegroup, som nu står i beredskap.
– Det är med stolthet vi ställer våra flygstridskrafter till regeringens förfogande. Det är ett ytterst vältränat förband, samövat med Nato och de har tränat för liknande uppdrag. Vår målsättning är att vara en del av den allomfattande insats som krävs för att få en lösning på krisen i Libyen, säger ÖB Sverker Göranson.

Försvarsmakten kommer att göra en hot- och riskbedömning för insatsen och vidta eventuella åtgärder utifrån denna bedömning.

– Senast tre dagar efter riksdagsbeslut kan vi börja ombasera Jas-flygplanen. Inom ytterligare två dagar kan vi börja flyga. Senast 15 dagar efter riksdagsbeslutet kan vi ha all vår materiel på plats, säger flygvapeninspektören Anders Silwer.

Den svenska insatsen kommer troligen ha sin bas på Sicilien eller Kreta. Inom Försvarsmakten pågår nu ett omfattande planeringsarbete.