Försvarsmakten och kommunerna i samverkan

Under fredagen skrev kommunstyrelsernas ordföranden i Karlsborg, Lidköping och Skövde och regementschefer från Försvarsmakten i Skövde, Karlsborg och Lidköping under en avsiktsförklaring som handlar om att fördjupa kontakterna och samverkan mellan kommunerna och Försvarsmakten.

Vice ordföranden i försvarsutskottet, Cecilia Widegren, omgiven av medlemmarna i Försvarsmaktsråd Skaraborg. Foto: Carin Fhyr/Försvarsmakten
Regementscheferna skriver under avsiktsförklaringen för Försvarsmaktsråd Skaraborg under överinseende av Leif Walterum, kommunalråd Skövde kommun.
Regementscheferna skriver under avsiktsförklaringen för Försvarsmaktsråd Skaraborg under överinseende av Leif Walterum, kommunalråd Skövde kommun. Foto: Carin Fhyr
Regementscheferna skriver under avsiktsförklaringen för Försvarsmaktsråd Skaraborg under överinseende av Leif Walterum, kommunalråd Skövde kommun. Foto: Carin Fhyr

Varför försvarsmaktsråd?

I och med dagens avsiktsförklaring bildades Försvarsmaktsråd Skaraborg som är tänkt att vara en arena för fördjupade kontakter mellan Försvarsmakten, kommuner, företag och andra organisationer. Försvarsmaktsrådet blir ett forum för informationsutbyte och samverkan där deltagarna kan diskutera Försvarsmaktens fortsatta utveckling i Skaraborg.

- Det som händer nu är att vi kommer att bilda en arbetsgrupp som tar fram ett underlag som beskriver formerna för Försvarsmaktsrådet. Vi kommer dessutom att arbeta med att ta fram en gemensam målformulering för vårt arbete, säger HR chef Anders Poutiainen, Skaraborgs regemente och en av de som är drivande i arbetet.

Kommunerna positiva

Kommunrepresentanterna på mötet ställde sig positiva till rådets bildande. De var också enade i sin åsikt att Försvarsmaktens förändrade sätt att rekrytera personal är en möjlighet för tillväxt i kommunerna. Under de närmsta åren ska det anställas cirka 1300 nya medarbetare inom Försvarsmakten i Skaraborg.

I slutet av mötet anslöt försvarsutskottets vice ordförande, Cecilia Widegren och visade sitt gillande till initiativet. Widegren lovade att överlämna avsiktsförklaringen till försvarsminister Sten Tolgfors.
Försvarsmaktsrådet håller sitt nästa möte i Skövde den 16 juni.