Försvarsmakten kommenterar TV4:s inslag

Händelsen den 7 februari förra året då två svenska officerare och en lokalanställd tolk dödades inleddes av att en ensam gärningsman utan förvarning öppnade eld med en kulspruta.

Efter händelsen inleddes en förundersökning som nu är nedlagd efter beslut av åklagare. Den rättsmedicinska undersökningen är en del av åklagarens utredning. Försvarsmakten har inget intresse av att mörklägga denna tragiska händelse och har heller inte gjort detta. Försvarsmakten har redovisat alla uppgifter och handlingar för åklagaren, däremot finns det avsnitt i dessa handlingar som TV 4 begärt att få ut som är sekretessbelagda.

Försvarsmakten hänvisar till åklagarens beslut som också behandlar själva skjutningen.