Försvarsmakten evakuerar

Försvarsmakten genomför i dag onsdag en första evakueringsflygning från Libyen till Malta. Förutom det transportflygplan (Tp 84) med besättning som funnits på plats på Malta sedan i söndags, finns sedan tidig onsdag eftermiddag även ett mindre ledningslag ur flygvapnet på plats på Malta.

På Malta har sedan tidigare en evakueringscell för samordning och koordinering mellan bidragande länders resurser (NECC) etablerats.

Flygvapenförbandets uppgift är att i samverkan med evakueringscellen genomföra de efterfrågade evakueringsflygningar som koordineras av NECC.

På evakueringsflygningen som genomförs mellan Malta och Libyen finns en utökad besättning ombord för att vara behjälplig vid i- och urlastning samt samverka med Utrikesdepartementets personal på plats.

Medieuppgifter gör gällande att personal från svenska specialförband skulle finnas ombord. Så är inte fallet. Personalen är officerare från Blekinge flygflottilj, F 17 och Skaraborgs flygflottilj F 7.

Försvarsmakten har ständigt beredda förband och enheter som med mycket kort varsel kan nyttjas. Genom detta har det varit möjligt att med kort förvarning genomföra denna form av stöd till humanitära räddningsaktioner.

NECC - Non-Combatant-Evacuation-Operations Coordination Cell