Försvars- och blåljusdag i rekryteringens tecken

Tillsammans med Göta ingenjörregemente, Ing 2 och blåljusorganisationerna i Eksjö; Polis, Räddningstjänst och Landsting, deltog Swedec vid marknadsföringsaktiviteter i centrum sista lördagen i mars.

Efter invigningen i traditionens tecken, med stöd av Smålands Karoliner, ridande Husarer och Hemvärnets Musikkår, var det på Stora torget med omnejd utställningar och förevisningar av samtliga medarrangörer. Aktiviteterna hade alla inriktningen att väcka allmänhetens intresse för respektive yrke.

I skenet från en värmande vårsol kunde den intresserade till exempel testa på skytte med försvarets olika vapensystem eller prova på de fysiska intagningsprov som genomförs före antagning till Grundläggande Militär Utbildning, GMU eller inför anställning i internationell tjänst. 

Swedec specifika förevisning och utställning var på temat Försvarsmaktens stöd till samhället.

Aktivitet

Personal från Ing 2 och Swedec förevisade Transportsystem OXA och ammunitionsröjningsrobot 2C i ett fingerat stöd till samhället.

Kaptenerna Dan Johansson, Ing 2 och Lennart Fischerström, Swedec berättade ingående om funktionerna kring transportsystemet medan löjtnant Tommy Lindén, Swedec var robotföraren. Ammunitionsröjningsroboten visades upp genom att Lindén, genom fjärrstyrning från skymd plats, hämtade upp och lastade misstänkt objekt med sprängmedel i OXA-transporten.  

Stöd till samhället

Försvarsmaktens stöd till samhället kan röra sig om att, på uppdrag från Polisen, rycka ut när till exempel fiskare hittar rester från försvarsmaktens materiel i sjöar och hav. Ibland kan det gälla att omhänderta gammal ammunition som uppdagas vid bouppteckningar.

Inom försvarets delfunktion ammunitions- och minröjning uppgår stöd till samhället till cirka ett ammunitionsröjningsuppdrag per dag, året runt.