Första rysk-amerikanska observationsflygningen

Under veckan kommer den första gemensamma rysk-amerikanska observationsflygningen enligt Open Skies-avtalet genomföras över svenskt territorium. Flygoperationen pågår mellan den 14 och 18 mars med ett ryskt flygplan (An-30B) som utgår från Uppsala. Detta blir första gången någonsin som USA och Ryssland gemensamt genomför en flygning inom ramen för Open Skies.

Observationsflygningen kommer att komplettera en serie flygningar som startade för flera år sedan och som genomförts av Sverige, Ryssland och USA. 2008 genomfördes en svensk-rysk flygning över USA och 2009 genomfördes en svensk-amerikansk flygning över ryskt territorium.

Open Skies-avtalet är ett av de mest omfattande avtalen för internationella rustningskontroller för att främja öppenhet kring militär verksamhet.