Försök med avisningsutrustning

Under ledning av Försvarsmaktens vinterenhet, FMVE, har försök för att utveckla säkra och lätthanterliga metoder för avisning genomförts. Det är främst flytande brosystem med bogserbåtar som ingår i försöken men avisningen går att använda på andra nedisade objekt.

Här värms pontonerna lös från istäcket. Foto: Erik hansson /Försvarsmakten
70 meter värmeslang i, på och kring däcksbropontonerna.
70 meter värmeslang i, på och kring däcksbropontonerna. Foto: Erik hansson /Försvarsmakten
Avisningskärra 2.
Avisningskärra 2. Foto: Erik hansson /Försvarsmakten
70 meter värmeslang i, på och kring däcksbropontonerna. Foto: Erik hansson /Försvarsmakten
Avisningskärra 2. Foto: Erik hansson /Försvarsmakten

Projektledare fältarbeten vid FMVE, Erik Hansson, genomförde under 2010 försök i stäng kyla där pontoner, båtar och hanteringsmateriel testats i temperaturer ner till – 30 grader. Dessa försök utmynnade i att avgaser måste mätas i och kring avisningen samt att skyddsutrustningen måste moderniseras. Försöken kräver att isen är rekognoserad, att en isränna tagits upp och att en pontonkonstruktion har blivit nedisad. Detta har I 19 säkerställt genom att pansarbataljonen har genomfört en förbindelseutbildning i Lule älv och förberett för försöken.

Arbetsmiljöexperter

Den avisningskärra som i dag finns har några år på nacken och uppfyller inte de krav som Försvarsmakten ställer på säkerhet och hantering. Inledningsvis har ingående materiel detaljstuderats och en ponton har tagits upp ur isrännan. Pontonen täcktes med en duk och avisningskärrans värmeaggregat startades. Ett antal mätpunkter registrerade värme och avgaser. På plats fanns också garnisonens arbetsmiljöhandläggare, Bo Bergdahl. Med stöd av expertis på arbetsmiljö och skyddsutrustning detaljstuderades avisningen. Dessa försök visade att arbetsmiljön under täckduken inte var acceptabel och restriktioner kommer att utfärdas.

Försvarets materielverk, FMV var också på plats och representerades av Anna Lindgren. FMV ville särskilt pröva alternativa metoder. I dessa försök prövades olika applikationer av värmeslangar och stavar i och kring pontonerna. Under isolationsdukar mättes sedan hur värmen spred sig och påverkade den nedisade materielen.
– Försöken kommer att resultera i modifieringar med ett nytt lastsystem för att på ett säkert sätt kunna avisa den materiel som främst nyttjas vid förbindelser i isbelagda vattendrag men även för andra system inom Försvarsmakten, summerade Erik Hansson.