För säkrare Medevac

Tre intensiva utbildningsdagar i Kroatien är genomförda. Den kroatiska helikopterenheten som ingår i Expeditionary Air Wing, EAW, har utbildats av svensk personal bland annat i Personnel recovery.

SERE-instruktör Niklas Johansson och kroatens kontaktperson i PR diskuterar idéer hur de på egen hand kan fortsätta mängdträna PR under NBG:s beredskapstid. Foto: Jörgen Erixon
En del av SERE innebär att personalen hämtas från en plats, Link-up. För att veta vem som ska hämtas och var rapporteras detta in till staben.
En del av SERE innebär att personalen hämtas från en plats, Link-up. För att veta vem som ska hämtas och var rapporteras detta in till staben. Foto: Jörgen Erixon
Chefen för den kroatiska helikpterenheten, Dražen Ćorić, identifierar sig för undsättningspersonalen vid Link-up-proceduren.
Chefen för den kroatiska helikpterenheten, Dražen Ćorić, identifierar sig för undsättningspersonalen vid Link-up-proceduren. Foto: Jörgen Erixon
Dražen Ćorić och Jörgen Erixon går igenom övningsmomenten.
Dražen Ćorić och Jörgen Erixon går igenom övningsmomenten. Foto: Conny Jirestig
En del av SERE innebär att personalen hämtas från en plats, Link-up. För att veta vem som ska hämtas och var rapporteras detta in till staben. Foto: Jörgen Erixon
Chefen för den kroatiska helikpterenheten, Dražen Ćorić, identifierar sig för undsättningspersonalen vid Link-up-proceduren. Foto: Jörgen Erixon
Dražen Ćorić och Jörgen Erixon går igenom övningsmomenten. Foto: Conny Jirestig

I EAW finns, tack vare ett bilateralt avtal, mellan Sverige och Kroatien en helikopterenhet med två helikoptrar Mi-171Sh och 30 personer för medicinsk evakuering, Medevac, vilken är deras huvudsakliga uppgift i Nordic Battlegroup.

Efter NBG:s slutövning, Joint Action, som genomfördes i slutet av förra året, såg den kroatiska helikopterenheten att det fanns ett utbildningsbehov i att standardisera arbetsmetoder för att kunna öka säkerheten vid Medevacuppdrag. Därför utarbetades ett utbildningspaket som under förra veckan genomfördes på 91:a flygbasen i Lucko basen utanför Zagreb, Kroatien.

Under utbildningsveckan var fokus riktat mot utbildning i SERE (Survival, Evasion, Resistance, Extraction). SERE är en del i Personnel recovery, PR, som är ett samlingsnamn för flera olika typer av åtgärder som används för att återföra en person som har isolerats från sitt förband.

– Med PR-utbildningen blir Medevac-moment mycket säkrare. Enheterna kan tillsammans arbeta för att det ska bli en kortare tid som helikoptern står på marken vid undsättning av en skadad person, säger Jörgen Erixon utbildningsansvarig från EAW.

Samarbetet mellan Sverige och Kroatien har för kroaterna gett en positiv förmågeutveckling.

– Kroaterna är stolta över de uppgifter de har. De lägger ner mycket arbete för att samarbetet ska blir bra, säger Jörgen Erixon.

Utbildning och utbyte av erfarenheter är viktiga så att uppdragen inom NBG kan ske säkert. Därför är det viktigt att uppdragsplanering och transporter av exempelvis flygbasjägare, som är en del i PR-konceptet, sker på så lika sätt för att ytterligare öka den operativa effekten. Från Sverige deltog fem instruktörer från EAW och en samverkansofficer från Core Battalion.