För säkerhet i Östersjön

För första gången deltar Sverige med Blekinge flygflottilj, F 17, i den av Nato ledda samverkansövningen Baltic Regional Training Event VIII.

Svenskt deltagande på väg att ta över eskorten av ett nödställt "fingerat" flygplan med kommunikationsproblem i övningen Baltic Regional Training Event. Foto: F 17/Försvarsmakten
Den 22  mars genomförs övningen i luften över Östersjön. Sverige deltar med en rote, det vill säga två JAS 39 Gripen från F 17.
Den 22 mars genomförs övningen i luften över Östersjön. Sverige deltar med en rote, det vill säga två JAS 39 Gripen från F 17. Foto: F 17/Försvarsmakten
Den 22 mars genomförs övningen i luften över Östersjön. Sverige deltar med en rote, det vill säga två JAS 39 Gripen från F 17. Foto: F 17/Försvarsmakten

Baltic Regional Training Event, BRTE, genomfördes för första gången den 21 oktober 2008 syftar till att öva Natos incidentberedskapsförband, Quick Readiness Alert, QRA, som ansvarar för luftrummet över Baltikum (Estland, Lettland och Litauen). Därefter har flygförband och ledningscentra som ingår i luftövervakningen av de baltiska staterna, Lettland, Estland och Litauen övat tillsammans en gång i kvartalet. Övningen genomförs normalt sett en gång i kvartalet eftersom ansvaret för QRA Baltikum roterar varje kvartal där det för närvarande är Tyskland som ansvarar för QRA:n.

Utbyte av erfarenheter

 
Den 22  mars genomförs övningen i luften över Östersjön. Sverige deltar med en rote, det vill säga två JAS 39 Gripen från F 17.

Sverige är speciellt inbjudna av det Nordatlantiska rådet för att bidra till det utökade samarbetet inom Östersjöregionen. Deltagandet sker inom ramen för Partnerskap för fred-konceptet (PFF). Det svenska deltagandet kommer att genomföras över svenskt territorium.

– Målsättningen med det svenska deltagandet, förutom att öva stridsflygets procedurer, är även att utveckla metoder för att skapa kontakt mellan ledningscentraler det vill säga den interna ledningskedjan inom bland annat civil trafikledning, stridslednings- och luftbevakningsfunktionerna, säger Lars Bergström, flygchef på F 17.
– Likaså övas den externa ledningskedjan mellan egna och Natos ledningsfunktioner.

En dag i verkligheten

Eftersom det är ledningsförhållanden som skall övas är upplägget riktat på de olika ländernas överlämningsförfarande mellan ledningscentraler.

Avsikten är att öva överlämning av ett inledningsvis oidentifierat företag eller flygplan med kommunikationsproblem, mellan incidentförband. En viktig del i övningen är den samverkan mellan ledningscentra som föregår överlämningen i luften.

”Media- Dag”

I samband med Baltic Regional Training Event genomförs en "Media-dag" onsdagen den 23 mars klockan 10.30-13.30 vid Tallinn flygplats (det vill säga dagen efter flygvapnets deltagande i övningen). Flygvapnet representeras av överste Johan Svetoft, tillförordnad chef F 17.