Flyget övade överlämning i luften

Försvarsmakten har sett det som angeläget att ta fram en gemensam metod för att säkert kunna hantera en situation där ett oidentifierbart flygplan, som kanske även har kommunikationsproblem, dyker upp över exempelvis Östersjön. Detta övades på tisdagen under övningen Baltic Regional Training Event.

Svenskt Jas 39 Gripen är på väg att ta över eskorten av ett nödställt flygplan med kommunikationsproblem under övningen Baltic Regional Training Event. Foto: Försvarsmakten
Ett moment som övades var den samverkan mellan olika ledningscentraler som genomförs innan ett förband i luften lämnar över det oidentifierade planet till andra enheter
Ett moment som övades var den samverkan mellan olika ledningscentraler som genomförs innan ett förband i luften lämnar över det oidentifierade planet till andra enheter Foto: Försvarsmakten
Ett moment som övades var den samverkan mellan olika ledningscentraler som genomförs innan ett förband i luften lämnar över det oidentifierade planet till andra enheter Foto: Försvarsmakten

Ett viktigt moment var att öva den samverkan mellan olika ledningscentraler som genomförs innan ett förband i luften lämnar över det oidentifierade planet till enheter från en annan nation.

– Övningen har gått helt enligt plan och vi är mycket nöjda, säger överstelöjtnant Klas Pettersson på flygtaktiska staben vid Högkvarteret i Stockholm.

En rote, det vill säga två Jas 39 Gripen, från Blekinge flygflottilj, F 17, deltog i den Nato-ledda Baltic Regional Training Event. Det är första gången Sverige deltar och den här flygningen genomfördes för svenskt vidkommande över svenskt territorium.

Att utveckla metoder för att skapa kontakt med ledningscentra och överlämning av flygföretag mellan beredskapsförband i luften är viktigt för säkerheten. Detta främjar även möjligheterna att assistera flygplan med problem.