Flygande intensivvård i obruten kedja

Nordic Battlegroup har en effektiv sjukvårdskedja med kvalificerade resurser för bland annat flygande sjukvård. Nu övar sjukvårdspersonal ur logistikbataljonen samarbetet kring just flygande sjuktransporter.

Den stora Ambulans 301 rullar direkt in i transportflyplanet, TP84 Herkules, där den kopplas in för att ge oavbruten intensivvård under hela flygningen. Foto: Carl Edelhjelm / Försvarsmakten
Ambulanspersonal och flygbesättning övar tillsammans för att kunna jobba så effektivt som möjligt.
Ambulanspersonal och flygbesättning övar tillsammans för att kunna jobba så effektivt som möjligt. Foto: Carl Edelhjelm / Försvarsmakten
Nya tekniska lösningar gör att ambulansen integreras med flygplanets strömförsörjning.
Nya tekniska lösningar gör att ambulansen integreras med flygplanets strömförsörjning. Foto: Carl Edelhjelm / Försvarsmakten
Sjukvårdspersonalen och helikopterbesättningen nöter tillsammans in rutinerna för att snabbt få iväg patienten till vård.
Sjukvårdspersonalen och helikopterbesättningen nöter tillsammans in rutinerna för att snabbt få iväg patienten till vård. Foto: Carl Edelhjelm / Försvarsmakten
Ambulanspersonal och flygbesättning övar tillsammans för att kunna jobba så effektivt som möjligt. Foto: Carl Edelhjelm / Försvarsmakten
Nya tekniska lösningar gör att ambulansen integreras med flygplanets strömförsörjning. Foto: Carl Edelhjelm / Försvarsmakten
Sjukvårdspersonalen och helikopterbesättningen nöter tillsammans in rutinerna för att snabbt få iväg patienten till vård. Foto: Carl Edelhjelm / Försvarsmakten

Tillsammans med flygflottiljen F7
i Såtenäs har man utvecklat förmågan att ge oavbruten intensivvård från det att patienten lastas in i ambulansen i insatsområdet till det att han eller hon ligger på operationsbordet på ett sjukhus i säkert område. Metoden bygger på materielanpassning och samverkan mellan ambulans- och flygplansbesättningarna.

I insatsområdet rullar stridsgruppens intensivvårdsambulans 301 ombord på transportplanet – fordonet lastsäkras – el kopplas in från flygplanet – flygningen genomförs – ambulansen rullar av och kör till sjukhus. Under hela denna kedja får patienten oavbruten intensivvård i ambulansen. Den skadade behöver aldrig flyttas eller lastas om och samma sjukvårdspersonal finns vid patientens sida i ambulansen under hela transporten.

I den stora Herkuleshangaren på F7 drillas ambulanspersonalen i de speciella handgrepp som ska göras för att snabbt få ambulansen inkopplad.
Sergeant Ida Carlsson är vagnchef på en av ambulanserna.
- Vi har flugit med de här stora ambulanserna under tidigare övningar men då gjorde vi bara sjukvårdsmoment. Nu övar vi in en gemensam inkopplingsrutin tillsammans med lastmästaren så att patienten kommer iväg så fort det bara går, säger Ida Carlsson.

Det kan även finnas lägen då ambulansen inte kan komma fram, men patienten måste ändå få vård i rätt tid. Därför kan stridsgruppen också genomföra sjuktransporter med helikopter. Under övningen jobbar sjukvårdspersonal och helikopterbesättningar tillsammans med nedtagning,
i-lastning och ur-lastning. Helikoptrarna lyfter och landar, om och om igen tills rutinen sitter i ryggmärgen.

- Samverkan mellan de olika förbanden i stridsgruppen är en framgångsfaktor. Vi har tidigare samverkat med den Kroatiska helikopterenheten och under den här övningen har vi finslipat rutinerna tillsammans med Flygvapnet vilket har resulterat i en flexibel och användbar sjuktransportförmåga. Vad som än händer kan soldaterna känna tryggheten att de kommer att bli omhändertagna på bästa möjliga sätt, säger ställföreträdande bataljonchef, major Mattias Söderberg.