Felaktiga uppgifter i Expressen

Tidningen Expressen publicerar uppgifter i torsdagens tidning som skapar bilden av en nära förestående specialförbandsinsats i Libyen. Expressens uppgifter är felaktiga.

Försvarsmakten har de senaste dagarna, på anmodan från regeringskansliet, överlämnat uppgifter om vilka resurser som finns i beredskap för en möjlig insats till stöd för FN:s resolution 1973. Försvarsmaktens specialförband finns inte med i denna redovisning.  Någon planering för en insats med Försvarsmaktens specialförband pågår inte.