Felaktig hantering av sekretessbelagd information

En anställd på Försvarsmakten har hanterat sekretessbelagd information på en bärbar dator som inte var avsedd för detta. Personalansvarsnämnden konstaterar att den anställde bland annat brutit mot föreskriften om säkerhetsskydd.

Personalansvarsnämnden konstaterar vikten av att noggrant följa de bestämmelser som finns angående hanteringen av information som omfattas av sekretess. Tjänstemannen hade regelbundet varit uppkopplad mot internet och även låtit familjemedlemmar använda datorn, vilket strider mot bestämmelserna. Tjänstemannen får löneavdrag i tio dagar som påföljd.

En annan tjänsteman nyttjade i våras Försvarsmaktens bokningssystem för privata angelägenheter. Personalansvarsnämnden har granskat ärendet och anser att den anställde gjort sig skyldig till tjänsteförseelse.

Tjänstemannen hade bokat en flygbiljett till sin dotter som debiterades Försvarsmakten. Personalansvarsnämnden har uppmärksammat att skulden inte reglerats omedelbart vilket gör att tjänsteförseelsen inte anses som ringa. Den anställde får löneavdrag med 25 procent av daglönen i fem dagar.