Fängslande norsk - svenskt samarbete

Trafiken har tätnat på E6:an mellan Bjerkvik och Setermoen. Tillsammans med civil trafik och långtradare har nu Försvarsmaktens tunga dragbilar och bandgående fordon startat sin framryckning. Mitt i detta organiserade kaos finns den norska och svenska militärpolisen och hjälper till.

Mika Rubin från Sverige och Ida Solvang från Norge övervakar trafiken från sin bil på en trång snöig parkeringsplats. Foto: Torbjörn Gustafsson/Försvarsmakten
Militärpolisen Daniel Hellström under det obligatoriska vaktbytet där man lägesuppdaterar inför pågående skift.
Militärpolisen Daniel Hellström under det obligatoriska vaktbytet där man lägesuppdaterar inför pågående skift. Foto: Torbjörn Gustafsson/Försvarsmakten
Jan Norvalls, chef för den norska Försvarsmaktens militärpolisenhet där de utbildar militärpoliser.
Jan Norvalls, chef för den norska Försvarsmaktens militärpolisenhet där de utbildar militärpoliser. Foto: Torbjörn Gustafsson/Försvarsmakten
Ett av de mest uppseendeveckande inslagen under militärens framryckningar efter E 6:an var denna skoterkolonn.
Ett av de mest uppseendeveckande inslagen under militärens framryckningar efter E 6:an var denna skoterkolonn. Foto: Torbjörn Gustafsson/Försvarsmakten
Militärpolisen Daniel Hellström under det obligatoriska vaktbytet där man lägesuppdaterar inför pågående skift. Foto: Torbjörn Gustafsson/Försvarsmakten
Jan Norvalls, chef för den norska Försvarsmaktens militärpolisenhet där de utbildar militärpoliser. Foto: Torbjörn Gustafsson/Försvarsmakten
Ett av de mest uppseendeveckande inslagen under militärens framryckningar efter E 6:an var denna skoterkolonn. Foto: Torbjörn Gustafsson/Försvarsmakten

En mil söder om Setermoen har militärpoliserna Mika Rubin från Sverige och Ida Solvang från Norge parkerat sin bil på en trång snöig parkeringsplats för att trafikövervaka. Under den här övningen ska de arbeta tillsammans och dela erfarenheter.
– Just nu sitter vi och varnar bilister för bandgående fordon efter E6:an. En av orsakerna är att vägarna i Nordnorge är smala, det går upp och ner och just nu är det mycket halt väglag samtidigt som vägen är hårt belastad av tung civil trafik. Vi lär oss av varandra och tycker det är bra att samarbeta, säger Mika Rubin och Ida Solvang instämmer.

Multinationell militärpolisenhet

Under övningen kommer den svenska militärpolisgruppen ingå i en multinationell militärpolisenhet som genomför militärpolistjänst.
– Vårt deltagande är en del i övningen och vi kommer att genomföra polisverksamhet under tiden på begäran av norska Försvarsmakten. Huvuduppgifter för oss kommer att vara att säkerställa den allmänna ordningen och säkerheten inom övningen och de svenska förbanden. Vid behov kommer vi även att stödja med trafikövervakning och utredningar, säger Daniel Hellström, chef för den svenska militärpolisen under Cold Challenge 2011.

Benämnd fältpolis

Militärpolis, tidigare även benämnd fältpolis, är en förbandstyp förekommande i de flesta militära styrkor i världen. Oftast med huvuduppgiften att upprätthålla allmän ordning och säkerhet inom främst andra militära förband. Militärpolisen kan även ha ansvar utanför militära ramar och då ersätta och/eller komplettera de civila polismyndigheterna. De svenska militärpoliserna har även kompetens att göra brottplatsundersökningar, rekonstruktioner, hantering av farliga personer, eskorter, personskydd, fångtjänstverksamhet med mera samt naturligtvis strid.