Evakueringsflygningar för UNHCR avslutade

Försvarsmaktens uppdrag att stödja FN:s flyktingkommissariat i och med situationen i och kring Libyen avslutades under måndagen. Flyktingsituationen i området har förbättrats och behovet att evakuera nödställda från Tunisien har minskat.

Under veckan genomfördes bland annat en flygning till Tripoli för att stödja evakueringsoperationen. Foto: Alexander Karlsson/Försvarsmakten

Det svenska transportflygplanet flög ner till Malta den 27 februari på uppdrag av den svenska regeringen för att transportera sjukvårdsmateriel till det utsatta området kring Libyen och för att evakuera svenskar från Tripoli.
Därefter ställdes planet och dess besättning till FN:s förfogande och på uppdrag av FN:s flyktingskommissariat, UNHCR, genomfördes även en evakueringsflygning mellan Tunisien och Egypten. Då transportades även 15 ton förnödenheter till flyktinglägren.  
– Det känns bra att vi har kunnat hjälpa till på det här sättet och uppdragen vi har genomfört har varit lyckade, säger överstelöjtnant Anna Eriksson på flygtaktiska staben i Högkvarteret.
– Transportflyget har visat på sin förmåga att snabbt ta sig an nya uppdrag i nya miljöer.

Det svenska transportflygplanet kommer att återvända hem till Sverige under tisdagen.