Ett steg vidare för Marinbasens soldater

Nu har Marinbasens nya soldater hunnit en bit in i sin utbildning och är uppdelade i två grupper. Den ena gruppen läser till militärpolis i Växjö och har för tolv veckor lämnat Karlskrona.

Vissa moment i pistolkursen görs på tid. Foto: Marinbasen/Försvarsmakten
Skjutningen gick väldigt bra och vi hade väldigt bra instruktörer, berättar Jonathan Carlsson.
Skjutningen gick väldigt bra och vi hade väldigt bra instruktörer, berättar Jonathan Carlsson. Foto: Marinbasen/Försvarsmakten
Vi behövde väl bli duktiga så alla ansträngde sig, enligt Simon Johansson.
Vi behövde väl bli duktiga så alla ansträngde sig, enligt Simon Johansson. Foto: Marinbasen/Försvarsmakten
Skjutningen gick väldigt bra och vi hade väldigt bra instruktörer, berättar Jonathan Carlsson. Foto: Marinbasen/Försvarsmakten
Vi behövde väl bli duktiga så alla ansträngde sig, enligt Simon Johansson. Foto: Marinbasen/Försvarsmakten

En del av Marinbasens nya soldater kommer att arbeta som insatssoldater. Inom gruppen av insatssoldater kommer det att finnas olika befattningar varav militärpolis kommer att vara en av dem. Militärpolisutbildningen sker i Livgardets regi i Växjö där man huserar i Polishögskolans lokaler. Men innan soldaterna for till Växjö befann de sig i Kosta under två veckor för att gå en pistolkurs, ett av de förkunskapsprov som krävs. I gruppen hade alla utom en redan pistolutbildning så för de flesta var det repetition.
– Det var kallt! En morgon när vi kom till skjutbanan var det -14 grader och då var det lite småkallt om händerna, berättar Ulf Petersson, instruktör för kursen. Jonathan Carlsson 21 år från Ödeshög är en av de nya soldaterna. Jonatan muckade från lumpen i Göteborg strax före jul. Han hade gjort sin grundutbildning på Kungsholmen i Marinbasens regi och kände till förbandet han sökte till.
– Skjutningen gick väldigt bra och vi hade mycket bra instruktörer. Jag hade redan fått utbildningen när jag gjorde lumpen men jag lärde mig ändå en hel del nytt. Simon Johansson 21 år, från Karlskrona hade också skjutit innan men tycker att han har utvecklats mycket mer efter de här veckorna.
– Det känns som att alla blev stabila skyttar efter utbildningen. Vi fick mycket skjuttid och så behövde vi bli duktiga så alla ansträngde sig, berättar Simon.
– De här killarna har ju sökt sig hit, är motiverade och har förkunskaper så resultatet blev bättre än normalt berättar Ulf som har lett utbildningen.

Efter veckorna i Kosta var det så dags för gruppen att åka till Växjö för att läsa till militärpolis under tolv veckor. Simon har alltid varit intresserad av polisyrket och läst kriminologi på gymnasiet så det passar honom perfekt.
– Det känns som att det kommer att gå bra, eftersom alla i gruppen hjälper varandra. Jonathan är hittills också nöjd och tycker att det verkar bra att plugga på högskolan.
– Vi får läsa allmänjuridik och processrätt för att nämna något, och det är rätt intressant berättar Jonathan. Soldaterna går en civil utbildning där vanliga poliser och jurister håller i lektionerna även om den är anordnad av Livgardet.